MU03038 Diferenciální geometrie I

Matematický ústav v Opavě
zima 2021
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Artur Sergyeyev, DSc. (přednášející)
Mgr. Jakub Vašíček (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Artur Sergyeyev, DSc.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Čt 16:25–18:00 112
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU03038/01: St 16:25–18:00 203, J. Vašíček
Předpoklady
TYP_STUDIA ( BN )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Diferenciální geometrie je část geometrie, která využívá ke studiu křivek, (hyper)ploch a obecněji tzv. variet metody diferenciálního počtu. Diferenciální geometrie se při studiu geometrických útvarů zaměřuje na tzv. invariantní vlastnosti, které nezávisí na volbě soustavy souřadnic a zabývá se především lokálními vlastnostmi geometrických útvarů, tedy vlastnostmi týkajících se dostatečně malých částí těchto útvarů. Cílem předmětu je seznámení studentů se základy diferenciální geometrie.
Osnova
 • - Hladké variety (definice, souřadnicové systémy, atlasy, podvariety, příklady variet, zobrazení variet)
  - Tečný prostor a kotečný prostor k varietě a jejich vztah
  (definice a vlastnosti, tečné vektory křivek, tečné zobrazení, tečný a kotečný bandl)
  - Vektorová pole na varietách a jejich vlastnosti
  (různé definice vektorového pole a jejich vztahy, Lieova závorka a její vlastnosti, F-vázáná vektorová pole a jejich vlastnosti, jednoparametrické grupy, toky a integrální křivky a jejich vztahy)
  - Diferenciální formy na varietách a jejich vlastnosti
  (definice diferenciální formy; kotečné zobrazení (pullback), externí součin, Lieova derivace,
  externí derivace, kontrakce a jejich vztahy a vlastnosti)
Literatura
  povinná literatura
 • D. Krupka. Matematické základy OTR. info
 • C. Isham. Modern Differential Geometry for Physicists. Singapore, 1999. info
 • O. Kowalski. Úvod do Riemannovy geometrie. Univerzita Karlova, Praha, 1995. info
  doporučená literatura
 • F. Larusson. Differential Geometry. Adelaide. URL info
 • S. Caroll. Lecture Notes on General Relativity. URL info
 • John M. Lee. Introduction to Smooth Manifolds. 2006. info
 • M. Fecko. Diferenciálna geometria a Lieove grupy pre fyzikov. Bratislava, Iris, 2004. info
 • J. Musilová, D. Krupka. Integrální počet na Euklidových prostorech a diferencovatelných varietách. SPN, Praha, 1982. info
 • M. Spivak. Calculus on Manifolds. 1965. info
  neurčeno
 • M. Wisser. Math 464: Notes on Differential Geometry. 2004. URL info
Informace učitele
Účast na přednáškách je žádoucí. Přednášející během první přednášky sdělí studentům své požadavky ohledně podmínek úspěšného absolvování předmětu. K udělení zápočtu je zapotřebí získat alespoň 60 procent bodů ze zápočtových písemek (zpravidla jsou to dvě písemky během semestru) nebo 70 procent bodů z opravné zápočtové písemky. Přesné podmínky a data konání písemek stanovuje cvičící. Zkouška je ústní. Na ní se prověřují odborné znalosti a dovednosti studentů získané během studia daného předmětu. Získání zápočtu je předpokladem pro připouštění ke zkoušce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1997, léto 1998, zima 1998, léto 1999, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2021/MU03038