MU03041 Seminář z matematické analýzy II

Matematický ústav v Opavě
léto 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
MU03040 Seminář z mat. analýzy I && TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplní semináře jsou referáty resp. přednášky účastníků o vlastních nebo cizích nových výsledcích. Na semináři též vystupují hosté, i ze zahraničí. V tom případě se přednášky konají zpravidla v angličtině. Zařazeny jsou i tzv. pracovní semináře, na nichž se uvádějí otevřené problémy a hledají se případné cesty k jejich řešení.
Osnova
  • Program semináře je zveřejňován průběžně vždy na několik nadcházejících týdnů na www stránkách ústavu. Tematické zaměření: Hlavně dynamické systémy, ale obecně matematická anaýza a příbuzné obory.
Informace učitele
Podmínkou absolvování předmětu je účast na semináři, po dohodě se studentem může být nahrazeno vlastním vystoupením.
AktivityNáročnost [h]
Seminář26
Celkem26
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1997, léto 1998, léto 1999, léto 2000, léto 2001, léto 2002, léto 2003, léto 2004, léto 2005, léto 2006, léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.