MU03253 Kapitoly z funkcionální analýzy I

Matematický ústav v Opavě
zima 2021
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (přednášející)
RNDr. Petr Blaschke, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Út 10:35–12:10 19
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU03253/01: Čt 9:45–11:20 113, P. Blaschke
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V předmětu studenti získají základní znalosti z vybraných pokročilých partií funkcionální analýzy nutné jak pro další studium matematiky, tak také pro absolvování předmětu Kapitoly z Funkcionální analýzy. Svým obsahem pak pokrývá část znalostí uvedených v Požadavcích ke státním závěrečným zkouškám.
Osnova
 • Přednášky:
  Úvod - připomenutí normovaných, Banachových, Hilbertových prostorů, základní principy funkcionální analýzy.
  Duální prostory, prostory operátorů, slabé topologie.
  Integrální operátory.
  Totálně spojité a kompaktní operátory.
Literatura
  povinná literatura
 • W. Rudin. Functional analysis. McGraw-Hill, 1973. info
  doporučená literatura
 • V. I. Averbuch. Functional Analysis, pomocné učební texty MÚ SU. MÚ SU, Opava, 1999. info
 • L. Mišík. Funkcionálna analýza. Bratislava, 1989. info
 • K. Najzar. Funkcionální analýza. Praha, 1988. info
 • A. N. Kolmogorov, S. V. Fomin. Základy teorie funkcí a funkcionální analýzy. Praha, SNTL, 1975. info
Informace učitele
Zkouška: znalost látky v rozsahu probraném na přednáškách.
Zápočet:
Aktivní účast na cvičeních, zvládnutí kontrolního testu alespoň na 60%.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2021/MU03253