MU11160 Aplikovaná statistika

Matematický ústav v Opavě
zima 2022
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Bradík (přednášející)
Garance
RNDr. Oldřich Stolín, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MU11160/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Bradík
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášek a cvičení z předmětu Aplikovaná statistika je seznámení s Bayesovskou statistikou a jejími praktickými metodami.
Osnova
 • 1. Náhoda a pravděpodobnost.
  2. Pravděpodobnost a teorie míry.
  3. Rozdělení pravděpodobnosti.
  4. Generátory pseudonáhodných čísel.
  5. Markovovy řetězce.
  6. Metropolisův-Hastingsův algoritmus.
  7. Statistický model a jeho aktualizace. Oblast spolehlivosti.
  8. Bayesův vzorec. Bayesovské sítě.
  9. Bayesovská teorie rozhodování. Ztrátová funkce, utilita. Klasické ztrátové funkce.
  10. Monte Carlo a MCMC
Literatura
  povinná literatura
 • KOPF, Tomáš. Aplikovaná statistika. In Tomáš Kopf. Aplikovaná statistika. první vydání. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 1-92. Interaktivní studijní opora. URL info
 • A. Gelman, et. al. Bayesian Data Analysis, Third Edition. 2013. ISBN 1439840954. info
  doporučená literatura
 • Christian P. Robert. The Bayesian choice: From decision-theoretic foundations to computational implementation. New York, 2007. info
 • Christian P. Robert and George Casella. Monte Carlo statistical methods. New York, 2004. info
 • R. Hindls, S. Hronová, I. Novák. Metody statistické analýzy pro ekonomy. Praha, 2000. info
 • J.Ramík, Š. Čemerková. Statistika B. OPF SU, Karviná, 2000. info
 • J. Anděl. Statistické metody. Matfyzpress, 1993. info
 • J. Seger, R. Hindls. Statistické metody v ekonomii. H&H, 1993. info
 • L. Cyhelský. Úvod do teorie popisné statistiky. Praha, 1974. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Podmínky pro absolvování:
1. Uspokojivé vypracování všech zadaných úloh s maximálně dvěmi možnými výjimkami. Každá zadaná úloha bude připravena pro příslušné cvičení s tím, že je možné jí tam vyřešit a elektronicky odevzdat na těchto stránkách, zpravidla v podobě souboru obsahujícího data a výpočty. Pokud úlohu nestihnete v cvičení dokončit nebo se cvičení nemůžete zúčastnit, můžete řešení dopracovat pozdějí v laboratořích nebo na vlastním počítači a odevzdat na těchto stránkách, ovšem nejpozději do začátku dalšího cvičení.
2. Dosáhnutí 60 bodů v písemných testech, z nichž v každém lze dosáhnout maximálně 40 bodů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2022/MU11160