MU11163 Marketing

Matematický ústav v Opavě
zima 2022
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jana Křížová (přednášející)
Ing. Jana Křížová (cvičící)
Garance
Ing. Jan Melecký, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Po 15:35–17:10 RZ
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU11163/01: Po 17:15–18:00 RZ, J. Křížová
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dát studentům základní znalosti z oblasti marketingu.
Osnova
 • 1. Úvod do marketingu
  2. Marketingové prostředí, trh
  3. Kupní chování na trzích spotřebitelských
  4. Kupní chování na trzích organizací
  5. Segmentace trhu
  6. Marketingový informační systém, marketingový výzkum
  7. Marketingový výzkum - získávání informací
  8. Marketingový výzkum - vyhodnocení informací
  9. Marketingový mix
  10. Praktické aplikace
  11. Place, Promotion, cvičení
  12. Záverečné hodnocení
Literatura
  povinná literatura
 • KOTLER, Philip. Moderní marketing. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. info
 • MCCARTHY, E. Jerome a William D. PERREAULT. Základy marketingu. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85605-29-5. info
  doporučená literatura
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8. info
 • J. Zemek. Marketing. SU Opava, 2007. info
 • J. Zemek. Marketing - cvičení. SU Opava, 2007. info
 • MAJARO, Simon. Základy marketingu. Praha: Grada, 1996. ISBN 80-7169-297-2. info
Informace učitele
Požadavky na posluchače v průběhu semestru:
Zvládnutí základní orientace v marketingových pojmech a její praktické použití pro zpracování podnikatelských plánů.
Kritéria pro hodnocení posluchače:
Zpracování závěrečné práce dle zadání vyučujícího.

AktivityNáročnost [h]
Cvičení13
Domácí příprava na výuku15
Přednáška26
Příprava na zápočet15
Semestrální práce20
Celkem89
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2022/MU11163