MU11164 Management

Matematický ústav v Opavě
léto 2023
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jana Křížová (přednášející)
Ing. Jana Křížová (cvičící)
Garance
Ing. Jan Melecký, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět umožní studentům poznat základní pravidla manažerské činnosti a manažerských technik a jejích uplatnění v praxi. Součástí výuky je vytvoření vlastního manažerského profilu studenta / posluchače/, slabých a silných stránek a způsobů jejich pozitivních změn.
Osnova
 • 1. Úvod do managementu, pojetí managementu
  2. Základní funkce managementu, prostředí managementu
  3. Plánování - úvod, klasifikace, postupy
  4. Rozhodování - úvod, klasifikace, rozhodování jednotlivce
  5. Organizování - úvod, postupy
  6. Organizační struktury firem
  7. Personalistika - úvod, hlavní znaky
  8. Vedení - úvod, hlavní znaky
  9. Styly vedení a jejich aplikace v praxi
  10. Kontrolování - úvod , klasifikace
  11. Management změn, krizový management, strategický management
  12. Manažerské techniky, analýzy
  13. Praktické aplikace
Literatura
  povinná literatura
 • GALLWEY, W. Timothy. Inner game pro manažery: tajemství vysoké pracovní výkonnosti. 2., dopl. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-213-0. info
 • ARMSTRONG, M., STEPHENS, T. Management a leadership. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2177-4. info
  doporučená literatura
 • J. Zemek. Management. SU Opava. info
 • J. Veber a kol. Management. Management Press. info
 • Richard Koch. PRAVIDLO 80/20. ISBN 978-80-7261-175-1. info
 • Blanchard Kenneth, Johnson Spencer. Minutový Manažer. 2002. ISBN 80-7205-542-9. info
 • J. H. Donnelly. Management. Grada, 1997. info
Výukové metody
Přednášení
Přednáška s diskusí
Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Individuální konzultace
Informace učitele
Požadavky na posluchače v průběhu semestru:
Zvládnutí základní orientace v pojmech managementu a její praktické použití pro zpracování podnikatelských plánů.
Kritéria pro hodnocení posluchače:
Zpracování závěrečné práce dle zadání vyučujícího.

AktivityNáročnost [h]
Cvičení13
Domácí příprava na výuku15
Přednáška26
Příprava na zápočet15
Semestrální práce20
Celkem89
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, léto 2021, léto 2022.