MU11165 Matematická ekonomie I

Matematický ústav v Opavě
zima 2022
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Barbora Volná, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Barbora Volná, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Mgr. Barbora Volná, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Út 10:35–12:10 LVT1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU11165/01: Út 12:15–13:00 LVT1, B. Volná
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Předpokládá se základní znalost matematiky a ekonomie vysokoškolské úrovně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na základy matematického modelování v ekonomii, optimalizace a ekonomickou rovnováhu. Cílem je pochopení možností a způsobu používání matematiky v ekonomii.
Osnova
 • 1. Matematické modelování v ekonomii - pojem, obsah a metody
  2. Ekonomická funkce a její sklon, průměrný a mezní sklon
  3. Veličiny celkové, průměrné a mezní
  4. Elasticita funkce - její analytické a grafické vyjádření, cenová elasticita poptávky
  5. Diskrétní dynamické modely nespojitých změn v čase, pavučinový model rovnováhy nabídky a poptávky
  6. Spojitý dynamický model rovnováhy nabídky a poptávky
  7. Funkce užitková - její matematické vyjádření a grafické znázornění, kardinalistická a ordinalistická verze teorie užitku, maximalizace užitku, substituční, důchodový efekt a celkový efekt
  8. Funkce nákladová, výnosová a zisková - jejich analytické a grafické vyjádření, základní úlohy
  9. Produkční funkce - její analytické a grafické vyjádření, nákladové optimum, Cobbova-Douglasova produkční funkce
  10. Spotřební a úsporová funkce
  11. Investiční funkce a akumulace kapitálu
Literatura
  povinná literatura
 • G. Gandolfo. Economic Dynamics. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 1997. info
 • D. Bauerová, L. Hrbáč. Matematická ekonomie I. VŠB Ostrava, 1996. ISBN 80-7078-293-5. info
  doporučená literatura
 • K. Zimmermann. Úvod do matematické ekonomie. Karolinum Praha, 2002. ISBN 80-246-0464-7. info
 • R. G. D. Allen. Matematická ekonomie. Academia Praha, 1971. info
Informace učitele
Pro získání zápočtu je potřeba vyřešit zadané příklady a odevzdat formou semestrální práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2022/MU11165