MU11175 Makroekonomie

Matematický ústav v Opavě
léto 2023
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Richard Neugebauer, CSc. (přednášející)
Ing. Richard Neugebauer, CSc. (cvičící)
Garance
Ing. Richard Neugebauer, CSc.
Matematický ústav v Opavě
Kontaktní osoba: Ing. Jan Melecký, Ph.D.
Rozvrh
St 13:05–14:40 R2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU11175/01: St 14:45–15:30 R2, R. Neugebauer
Předpoklady
MU11174 Mikroekonomie && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky je, aby posluchači ovládali a aplikovali základní makroekonomické pojmy a jevy. Praktická aplikace teoretických poznatků na příkladech z ekonomické praxe je náplní cvičení. Získané znalosti a dovednosti umožní posluchačům uplatnit ekonomické myšlení při matematickém řešení ekonomických úloh i dalších profesních úkolů.
Osnova
 • 1. Úvod do makroekonomie.
  2. Rovnovážný produkt ve dvousektorové ekonomice.
  3. Agregátní nabídka a agregátní poptávka.
  4. Ekonomický růst a hospodářský cyklus.
  5. Peníze a trh peněz.
  6. Otevřená ekonomika a vnější ekonomická rovnováha.
  7. Nezaměstnanost.
  8. Inflace.
  9. Monetární politika.
  10. Fiskální politika.
  11. Vnější obchodní a měnová politika.
  12. Hospodářská politika vlády.
Literatura
  povinná literatura
 • Robert Holman. Makroekonomie. C. H. Beck, Praha, 2004. info
  doporučená literatura
 • Dornbuch R., Fischer S., Startz R. Macroeconomics. info
 • R. Neugebauer. Makroekonomie. URL info
 • H. Fialová. Základy makroekonomiky. ČVUT, Praha, 1997. ISBN 80-01-01324-3. info
 • P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus. Ekonomie. Svoboda, Praha, 1995. ISBN 80-205-0494-X. info
  neurčeno
 • Jena Švarcová. Ekonomie - stručný přehled 2009/2010. Zlín, 2009. info
 • Robert Holman. Dějiny ekonomického myšlení. Praha, 2001. ISBN 80-7179-631-X. info
Informace učitele
- Aktivní účast na přednáškách a na cvičeních
- Znalost středoškolské matematiky
- Sledování aktuální ekonomické situace
- Podmínkou udělení zápočtu je:
- zpracování samostatné práce podle zadání a její prezentace na kolokviu je jednou z podmínek pro získání zápočtu,
- úspěšný zápočtový test
- Zkouška je ústní a má prověřit také studentovu schopnost úsudku a argumentace
AktivityNáročnost [h]
Cvičení13
Přednáška26
Celkem39
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2023/MU11175