MU11180 Techniky manažerské komunikace I

Matematický ústav v Opavě
zima 2022
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Dobrušová (přednášející)
Mgr. Eva Dobrušová (cvičící)
Garance
Mgr. Eva Dobrušová
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
každé sudé pondělí 13:05–14:40 R1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU11180/01: každé liché pondělí 13:05–14:40 R1, E. Dobrušová
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje studentům ucelený pohled na manažerské techniky, mezi které patří prezentace, asertivita, rétorika a komunikace. Seznamuje studenty se správnými postupy prezentace, neverbální komunikací, technikami zvládání manipulace, základními asertivními právy a postupy. Dále se studenti naučí strukturu správného projevu, techniky správné argumentace a tipy pro práci s publikem. Studenti se zaměří na sebepoznání, sebereflexi manažera a poznávání druhých. Přiblíží se jim náhled do typologie osobnosti manažera a jejím využití v manažerské praxi.
Osnova
 • 1. Komunikace a komunikační dovednosti manažera, naslouchání a aktivní naslouchání, kladení otázek, komunikační bariéry
  2. Asertivita v manažerské komunikaci
  3. Neverbální komunikace v praxi manažera
  4. Prezentační techniky v manažerské praxi, členění a strukturování prezentace, tipy pro realizaci úspěšné prezentace
  5. Vizualizace v prezentaci, média a jejich využití v prezentaci
  6. Přednes prezentátora a práce s trémou, rétorka, reakce na dotazy z publika
  7. Manažer, jeho osobnost a kompetence, sebepoznání a sebereflexe manažera,
  8. Poznávání druhých a osobní stereotypy, preferovaný styl vnímání a jeho využití
  9. Typologie osobnosti pro manažerskou praxi a její využití v praxi
  10. Herrmannova typologie osobnosti, typologie osobnosti inspirovaná Jungem
Literatura
  povinná literatura
 • Ros, J., Templar, R. Velká kniha manažerských dovedností. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-1279-6. info
 • Krohe, P. Manažerská komunikace. Opava, 2008. info
 • V. KHELEROVÁ. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha, Grada Publishing a.s., 2006. ISBN 80-247-1677-1. info
 • Jarošová, E., Komárková, R., Pauknerová, D., Pavlica K. Trénink sociálních a manažerských dovedností: metodický průvodce. Praha, 2005. ISBN 80-7261-135-6. info
  doporučená literatura
 • Pavlica, K., Jarošová, E., Kaiser, R. B. Versatilní vedení. Dynamická rovnováha manažerských dovedností. Praha, 2010. ISBN 978-80-7261-208-6. info
 • J. S. Townsend. Prezentace. Praha, 2007. ISBN 978-80-7367-214-0. info
 • Náhlovský, P., Suchý, J. Koučování v manažerské praxi. Praha, 2006. ISBN 978-80-247-1692-3. info
 • E. HIERHODL. Rétorika a prezentace. Praha, Grada Publishing a.s., 2005. ISBN 80-247-0782-9. info
 • T.WIEKE. Rétorika v praxi. Dobřejovice, Rebo Productions, 2005. ISBN 80-7234-418-8. info
 • Zahrádková, E. Teambuilding ? cesta k efektivní spolupráci. Praha, 2005. ISBN 80-7367-042-9. info
 • Whitmore, J. Koučování: rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Praha, 2004. ISBN 80-7261-101-1. info
 • Pease, A. Řeč těla:jak porozumět druhým z jejich gest, mimky a postojů těla. Praha, 2001. ISBN 80-7178-582-2. info
 • O'Brien, P. Asertivita. Praha, 1998. ISBN 80-85943-67-0. info
Informace učitele
Aktivní účast na přednáškách a na cvičeních.
Zpracování samostatné seminární práce podle zadání a její prezentace.

AktivityNáročnost [h]
Cvičení13
Přednáška13
Celkem26
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2022/MU11180