MU12101 Seminář z matematiky I

Matematický ústav v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jiřina Jahnová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Jiřina Jahnová, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MU12101/01: St 11:25–13:00 RZ, J. Jahnová
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je připravit studenty posledního ročníku ke státní závěrečné zkoušce. Probereme státnicové otázky a budeme se věnovat těm, které jsou pro studenty obtížné či na které v jiných předmětech nebyl dostatek času.
Osnova
 • Obsah tohoto semináře je shodný s okruhy z požadavků ke státní závěrečné zkoušce v příslušném oboru studenta.
Literatura
  povinná literatura
 • J. Kalas, M. Ráb. Obyčejné diferenciální rovnice. Brno, 2001. info
 • A. P. Mattuck. Introduction to Analysis. Prentice Hall, New Jersey, 1999. info
 • V. Jarník. Diferenciální počet I-II. Praha, 1984. info
 • V. Jarník. Integrální počet I-II. Praha, 1984. info
 • L. S. Pontryagin. Ordinary differential equations. Addison-Wesley Publishing Company, 1962. info
  doporučená literatura
 • Z. Došlá, J. Kuben. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. info
 • V. Novák. Diferenciální počet v R. info
 • V. Novák. Integrální počet funkcí jedné reálné proměnné. info
 • Š. Hošková, J. Kuben, P. Račková. Integrální počet funkcí jedné proměnné. VŠB-TU Ostrava, 2006. info
 • V. I. Averbuch, M. Málek. Matematická analýza III, IV. MÚ SU, Opava, 2003. URL info
 • Z. Došlá, O. Došlý. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 1994. ISBN 80-210-2052-0. info
Informace učitele
Studenti budou během semestru vypracovávat zadané státnicové otázky a následně je prezentovat na semináři.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2023/MU12101