MU12111 Bakalářská práce I

Matematický ústav v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Petra Nábělková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
( MU10141 Souborná zkouška z matematiky || MU16141 Souborná zk. z matematiky Bc. || MU22141 Souborná zkouška z matematiky ) && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty s postupem zpracování, hodnocení a obhajoby bakalářské práce.
Osnova
 • Pro obory MME a AMKS:
  1. Charakter bakalářské práce
  2. Výběr tématu
  3. Předmět a cíl bakalářské práce
  4. Plán zpracování bakalářské práce
  5. Struktura bakalářské práce
  6. Práce se zdroji informací
  7. Zásady citací
  8. Stylistická úprava
  9. Formální náležitosti bakalářské práce
  10.Hodnocení a obhajoba bakalářské práce
  **********
  Pro obory OM a AM:
  Studenti si na začátku semestru zvolí vedoucího a téma své bakalářské práce. Požadavky k udělení zápočtu pak určuje vedoucí, který také zápočet uděluje.
  Vedoucím bakalářské práce může být kdokoli z následujícího seznamu (oslovit je však možné také jiné akademické pracovníky Matematického ústavu). Pokud téma není uvedeno, bude stanoveno po domluvě se studentem.
  dr. Karel Hasík (jen pro AM)
  doc. Zdeněk Kočan
  doc. Jana Kopfová
  téma: Exponenciální stabilita nelineárního systému ODR na jednom zajímavém praktickém prříkladu
  doc. Michal Málek
  doc. Michal Marvan
  téma: Geometrie křivek a ploch
  Podmínkou jsou znalosti v rozsahu přednášky "Geometrie".
  doc. Artur Sergyeyev
  téma: Exaktní řešení nelineárních diferenciálních rovnic
  Cílem práce je seznámení se s některými současnými metodami řešení nelineárních obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic. Počítá se s následnou aplikaci těchto metod na konkrétní rovnice.
  Předpokládá se dobrá znalost základů teorie obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic. Velmi vhodná je také alespoň základní zkušenost se softwarem Maple nebo případně Mathematica.
  doc. Marta Štefánková
Literatura
  doporučená literatura
 • J. Peterková. Tvorba diplomové práce. VŠE v Praze, Praha, 2004. ISBN 80-245-0776-5. info
 • M. Synek, H. Sedláčková, I. Svobodová. Jak psát diplomové a jiné písemné práce. VŠE v Praze, Praha, 2000. ISBN 80-7079-131-4. info
 • B. Altrichterová, M. Nastuneaková. Rétorika pro každého. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1997. ISBN 80-01-01575-0. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Přednáška s analýzou videozáznamu
Individuální konzultace
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Pro obory MME a AMKS: Aktivní účast na cvičeních.
Podmínkou pro udělení zápočtu u oborů MME a AMKS je úspěšná obhajoba výsledků bakalářské práce formou prezentace.
Pro obory OM a AM: Účast na prvním cvičení je žádoucí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2023/MU12111