MU13177 Ekologie a management životního prostředí

Matematický ústav v Opavě
léto 2022
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
St 13:05–13:50 LVT2
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s vnímáním ekologie jako vědecké disciplíny, naučit je používat základní pojmy a orientovat se v souvisejících aktualních otázkách v dané problematice.
Výstupy z učení
Student se naučí orientovat v aktuálních otázkách z oblasti ekologie a managementu životního prostředí.
Osnova
 • 1. Ekologie jako věda. Definice ekologie.
  2. Základní pojmy. Ekologické faktory.
  3. Ekologie a životní prostředí. Životní prostředí a jeho ochrana.
  4. Legislativa ochrany životního prostředí.
  5. Management životního prostředí. Systémy a metody environmentálního managemetnu.
  6. Udržitelný rozvoj.
  7. Úvod do environmentální bezpečnosti. Environmentální konflikty.
Literatura
  povinná literatura
 • Veber, J. Environmentální management. Praha, 2002. info
  doporučená literatura
 • Environmentální legislativa. URL info
 • Normy ISO 14001. info
 • Ministerstvo životního prostředí. Zpráva OECD o politice, stavu a vývoji životního prostředí. Praha. info
 • Stroch - Mihulka. Úvod do současné ekologie. Praha, 2000. info
Výukové metody
Přednášení
Přednáška s diskusí
Individuální konzultace
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Vypracování zadaných úloh.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2022/MU13177