MU13181 Logistika I

Matematický ústav v Opavě
zima 2021
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Čt 7. 10. až Čt 4. 11. Čt 13:55–15:30 LVT1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU13181/01: Čt 7. 10. až Čt 4. 11. Čt 15:35–17:10 LVT1, P. Seďa
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je objasnit studentům na bakalářském stupni studia základní pojmy z oboru logistického inženýrství, popsat jeho základní metody a rovněž charakterizovat význam a rozsah tohoto oboru. Formou případových studií se studenti seznámí s aplikacemi metod logistického inženýrství ve vybraných oblastech řízení. Předmět nepředpokládá žádné specifické předběžné znalosti z oboru logistiky.
Osnova
 • 1. Podstata a význam logistiky.
  2. Ekonomické a systémové aspekty logistiky.
  3. Vznik a vývoj logistiky v ČR a zahraničí.
  4. Systémové pojetí logistiky, logistické procesy, logistické řetězce a logistické sítě, typologie
  logistických systémů.
  5. Metody řízení a plánování v logistice.
  6. Metody racionalizace a automatizace v logistice.
  7. Informační technologie, logistické informační systémy.

Literatura
  povinná literatura
 • Michael H. Hugos. Essentials of Supply Chain Management. Hoboken, New Jersey, 2011. ISBN 978-0470942185. info
 • V. Sixta, V. Mačát. Logistika- teorie a praxe. CP Books, Praha, 2005. info
 • D. M. Lambert, J. R. Stock, L. M. Ellram. Logistika. Computer Press, Praha, 2000. ISBN 80-7226-221-1. info
 • P. Macurová, N. Klabusayová. Logistický management. Ostrava, 1999. info
 • P. Pernica. Logistický management. Radix, Praha, 1998. info
 • I. Gros. Logistika. VŠCHT, Praha, 1996. info
  doporučená literatura
 • P. Pernica. Logistika (Supply Chain Management) pro 21. století. Radix, Praha, 2004. info
 • I. Drahotský, B. Řezníček. Logistika - procesy a jejich řízení. Computer press, Praha, 2003. info
 • Pernica P. Logistický management. Praha, 1998. info
 • P. Schulte. Logistika. Victoria Publishing, Praha, 1994. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Zápočet:
a) úspěšné řešení zadaných příkladů na počítačových učebnách.
b) minimálně 75% aktivní účast na cvičeních.
c) vypracování semestrálního projektu podle zadání cvičícího pedagoga.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2021/MU13181