MU14415 Finanční a pojišťovací matematika I

Matematický ústav v Opavě
zima 2022
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
St 13:05–14:40 20
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU14415/01: St 14:45–15:30 20, K. Hasík
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a technikami finanční matematiky a pomocí jednoduchých příkladů ukázat jejich praktické využití.
Osnova
 • Úrok a úročení, výpočet úroku. Jednoduché a složené úročení.
  Druhy úrokových sazeb.
  Spoření.
  Úvěr, kontokorent.
  Problematika důchodů.
  Obligace - výpočet ceny.
  Akcie - výpočet ceny, analýza portfolia.
  Praktické úlohy.
Literatura
  povinná literatura
 • A. A. Mitsel. Basics of financial mathematics. 2012. info
 • T. Cipra. Matematika cenných papírů. Praha, 2000. ISBN 80-86009-35-1. info
 • T. Cipra. Finanční matematika v praxi. HZ, Praha, 1993. ISBN 80-901495-1-0. info
  doporučená literatura
 • J. Radová, P. Dvořák. Finanční matematika pro každého. Grada, Praha, 2001. ISBN 80-247-9015-7. info
 • F. Čámský. Finanční matematika. Masarykova univerzita, Brno, 1997. ISBN 80-210-1509-8. info
Informace učitele
Účast na přednáškách se doporučuje. V úvodních hodinách výuky budou studenti seznámeni s požadavky
vyučujících kladenými na úspěšné absolvování předmětu.

Vypracování případové studie.
Zvládnutí znalostního testu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2022/MU14415