MU14446 Psychologické aspekty krizových situací

Matematický ústav v Opavě
léto 2022
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
St 11:25–12:10 LVT2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU14446/01: St 12:15–13:00 LVT2, K. Petrlová
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s aplikační oblastí psychologie, která má jako svůj předmět zájmu člověka, skupiny a populace v situacích, jakými jsou mimořádné události, krizové situace, hromadné neštěstí, katastrofy. Studenti se naučí volit vhodné postupy a strategie pro zvládnutí mimořádných událostí a krizových situací. Cvičení je zaměřeno především na práci se skupinou, ale i jednotlivci.
Osnova
 • 1. Vymezení pojmů
  2. Sociální psychologie osobnosti
  3. Psychické vlastnosti osobnosti
  4. Sociální role
  5. Sociální komunikace a konflikty
  6. Tímová práce
  7. Traumatizující událost
  8. Stres
  9. Potřeby a reakce lidí zasažených mimořádnou událostí nebo krizovou situací
  10. Média v krizové komunikaci
  11. Komunikace s lidmi zasaženými mimořádnou událostí nebo krizovou situací
  12. Interkulturní aspekty krizové komunikace
Literatura
  povinná literatura
 • Jelšovská, K. Psychologické aspekty řešení krizových situací. Opava, 2013. info
  doporučená literatura
 • Vymětal, Š. Krizová komunikace a komunikace rizika. Praha, 2009. info
 • Křivohlavý, J. Konflikty mezi lidmi. Praha, 2008. info
 • Vodáčková, D. a kol. Krizová intervence. Praha, 2007. info
 • Sandman, P. Crisis Communication Best Practices. 2006. info
 • Špatenková, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha, 2004. info
Výukové metody
Přednášení
Přednáška s diskusí
Přednáška s analýzou videozáznamu
Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Laboratorní praktika
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Aktivní účast na cvičeních a přednáškách.
Průběžné vypracování zadaných úloh na cvičení.
AktivityNáročnost [h]
Cvičení8
Přednáška8
Celkem16
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2022/MU14446