MU14600 Kurz přežití v extrémních podmínkách

Matematický ústav v Opavě
léto 2022

Předmět se v období léto 2022 nevypisuje.

Rozsah
0/75/0. Cvičení 75 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Dalibor Zeman (cvičící)
Garance
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Odpovídající fyzická zdatnost a psychická odolnost.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz přežití v extrémních podmínkách prověřuje schopnosti a dovednosti studentů vypořádat se s krizovou situací (povodeň, požár a jiné mimořádné události) a s následnou hromadnou evakuací. Studenti se naučí přežít v přírodě, obstarat si obživu, rozdělat oheň, uvařit si, najít si pitnou vodu, orientovat se v terénu a pod. a to vše s rozvahou a odhodláním pomoci nejen sobě, ale i druhým.
Osnova
 • 1. Využití přírodních zdrojů k základní obživě.
  2. Práce se dřevem.
  3. Uzly a technika uzlování.
  4. Úvod do vaření v přírodě, konzervace potravin přírodními materiály.
  5. Příprava ohnišť, ohně, praktická vaření v terénu.
  6. První pomoc, záchrana tonoucího apod.
  7. Botanická a dendrologická praxe.
  8. Vodácký výcvik.
  9. Bivakování v terénu.
  10. Práce s mapou, pochod podle azimutu.
  11. Orientace v přírodě, nouzové určování svět. stran a času .
  12. Základní poznatky z astronomie, astronomická pozorování, určování času v noci.
  13. Zákl.signalizace, nouzové signály.
  14. Evakuace a bourání tábora.
Literatura
  povinná literatura
 • SOS skripta. info
 • B. Brückner, A. Bednaříková. Psychologické aspekty přežití. Praha, 2004. info
 • B. Beinhauer, D. Zeman. Skripta pro kurz nouzového přežití. 2002. info
  doporučená literatura
 • P. Štipl. Dřevorubectví skripta. 1991. info
 • Broďák, O. S tužkou a vařečkou na táboře. 1991. info
 • Mařádek, V., Mališ, P. Táboříme. 1991. info
 • F. Janeček. Nouzová výživa. 1989. info
Informace učitele
Účastník kurzu se plně podřizuje táborovému řádu, zúčastňuje se všech zaměstnání a plní všechna praktická cvičení.
Zápočet se provádí průbežně v rámci celého kurzu a na závěr dostane úspěšný absolvent osvědčení.
AktivityNáročnost [h]
Cvičení72
Celkem72
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2022/MU14600