MU18102 Angličtina pro matematiky II

Matematický ústav v Opavě
léto 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. René Kron, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
MU18101 Angličtina pro matematiky I && TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dále rozvíjet schopnosti odborného písemného projevu v angličtině v návaznosti na předmět Angličtina pro matematiky I.
Osnova
 • Těžištěm výuky je samostatná práce studentů.
  Účastníci kurzu samostatně vytvářejí krátké odborné texty na zvolená témata v angličtině.
  Výsledky své práce předkládají v písemné formě, případně také prezentují formou referátu. Důraz je na srozumitelnost a přesnost.
Literatura
  povinná literatura
 • Trzeciak, J. Writing Mathematical Papers in English. European Mathematical Society, 2005. info
  doporučená literatura
 • Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge: CUP, 2004. info
 • Hornby, A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 2002. info
 • Wells, J.C. Harlow. Longman Pronunciation Dictionary. Longman, 2000. info
 • Swan, M. Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press, 1998. info
 • Krantz, Steven G. A primer of mathematical writing. Providence, RI: AMS, 1997. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
aktivní účast, příprava zadaných materiálů, ústní prezentace.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.