MU20073 Vícekriteriální a skupinové rozhodování

Matematický ústav v Opavě
zima 2020
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Barbora Volná, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Barbora Volná, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Mgr. Barbora Volná, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Út 12:15–13:50 117
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU20073/01: Út 13:55–14:40 117, B. Volná
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jedná se o kurz zaměřený na základní i pokročilejší matematické metody vícekriteriálního a skupinového rozhodování používané pro podporu rozhodování analytiků a manažérů na všech úrovních řízení. Studenti by měli mít znalosti ze základních kurzů matematiky a ekonomie, na kterých jsou dané metody založeny. Prakticky jsou případové studie vícekriteriálního a skupinového rozhodování řešeny pomocí programů na počítači, zejména pak pomocí programu Expert Choice.
Osnova
 • 1. Pojem vícekriteriálního rozhodování, jeho prvky a klasifikace
  2. Tři skupiny metod vícekriteriálního rozhodování, metody s nominální informací o kritériích, metody s ordinální informací o kritériích
  3. Metody skalarizace ordinální informace o kritériích (metoda pořadí a bodovací metoda, metody párového porovnání)
  4. Metody s kardinální informací o kritériích (standardizace a normalizace, metody založené na funkci užitku, metody založené na párovém porovnání variant, metody vzdálenosti)
  5. Analytický hierarchický proces - AHP (hierarchie, priority, syntéza, index nekonzistence)
  6. Rozhodování pomocí AHP (případové studie, 7 kroků rozhodování)
  7. Rozhodování za rizika a nejistoty (rozhodovací úloha v podmínkách rizika a nejistoty, objektivní a subjektivní pravděpodobnosti, funkce užitku za rizika, hodnocení variant za rizika a nejistoty při jediném kritériu)
  8. Skupinové rozhodování (úvod, metody společenského výběru, metody konfliktních situací, agregace dílčích hodnocení)
Literatura
  povinná literatura
 • J. Ramík. Analytický hierarchický proces (AHP) a jeho využití v malém a středním podnikání. SU OPF Karviná, Karviná, 2000. ISBN 80-7248-088-X. info
 • J. Ramík. Vícekriteriální rozhodování - Analytický hierarchický proces (AHP). SU OPF Karviná, Karviná, 1999. info
 • T. L. Saaty. Multicriteria decision making - the Analytical Hierarchy Process. RWS Publications, Pittsburgh, 1991. info
  doporučená literatura
 • J. Fotr, J. Dědina, H. Hrůzová. Manažerské rozhodování. Ekopress, Praha, 2003. info
 • P. Fiala. Skupinové rozhodování. VŠE v Praze, Praha, 1997. info
 • P. Fiala, J. Jablonský a M. Maňas. Vícekriteriální rozhodování. VŠE v Praze, Praha, 1994. info
 • C. L. Hwang, Y. J. Lin. Group decision making under multiple criteria. Springer-Verlag, Berlin, 1987. info
 • S. French. Decision theory: An introduction to the mathematics of rationality. John Wiley, New York, 1986. info
 • R. Keeney, H. Raiffa. Decisions with multiple objectives, preferences and value trade-offs. John Wiley, New York, 1976. info
  neurčeno
 • J. Berger. Statistical decision theory and Bayesian analysis. Springer-Verlag, Berlin, 1985. info
Informace učitele
Účast na přednáškách i cvičeních je žádoucí. Na první přednášce budou studenti seznámeni s požadavky na úspěšné ukončení předmětu. K získání zápočtu je nutné vytvořit případovou studii zaměřenou na vhodně zvolenou oblast rozhodování. Zkouška má písemnou formu a skládá se ze dvou částí - první část je zaměřená na teorii a druhá na příklady. Je nutné za obě části zvlášť získat alespoň 60 procent bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2020/MU20073