MU24014 Pojistná matematika

Matematický ústav v Opavě
léto 2019
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Garance
Mgr. Samuel Joshua Roth, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a technikami pojistné matematiky a pomocí jednoduchých příkladů ukázat jejich praktické využití.
Osnova
 • 1. Základní principy pojistně matematických výpočtů.
  Vymezení základních pojmů, princip ekvivalence, modelový a nemodelový přístup k výpočtu pojistného
  2. Životní pojištění - konstrukce úmrtnostních tabulek
  3. Životní pojištění - komutační čísla a jejich použití
  4. Životní pojištění - pojistné plnění závislé na dožití pojištěného
  5. Životní pojištění - pojistné plnění závislé na smrti pojištěného
  6. Životní pojištění - pojištění za běžné pojistné
  7. Životní pojištění - pojistné rezervy
  8. Životní pojištění - stochastické modelování
  9. Životní pojištění - modelování pojistného ve VBA
  10. Životní pojištění - pojištění více životů
  11. Penzijní připojištění
  12. Neživotní pojištění - kalkulace pojistného
  13. Neživotní pojištění - pojistné rezervy
  14. Neživotní pojištění - matematické modelování
Literatura
  povinná literatura
 • PACÁKOVÁ, V. Aplikovaná poistná štatistika. Bratislava, 2000. ISBN 80-8044-073-5. info
 • CIPRA, T. Pojistná matematika-teorie a praxe. Praha: EKOPRESS, 1999. ISBN 80-86119-17-3. info
 • CIPRA, T. Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty. Praha: HZ, 1996. ISBN 80-86009-04-1. info
  doporučená literatura
 • CIPRA, T. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: HZ, 1995. ISBN 80-901918-0-0. info
 • CIPRA, T. Pojistná matematika v praxi. Praha: HZ, 1994. ISBN 80-901495-6-1. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
- aktivní účast na přednáškách a cvičení,
- vypracování seminární práce,
- vykonání ústní zkoušky.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2019/MU24014