MU24016 Teorie her

Matematický ústav v Opavě
léto 2019
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jsou vysvětleny základní pojmy teorie her a ilustrovány jednoduchými příklady. Důraz je kladen na stabilitu a vývoj strategií.
Osnova
  • Základy nekooperativní teorie her: Strategie, výplatní matice, Nashova rovnováha, čisté a smíšené strategie, symetrické hry, klasifikace jednoduchých her. Opakované hry. Evolučně stabilní
    strategie, dynamika vývoje strategie. Modelování v teorií her.
Literatura
    doporučená literatura
  • Ross, Don. "Game Theory". The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2008 Edition). Edward N. Zalta (ed.). info
  • A. Mehlmann. The Game?s Afoot! Game Theory in Myth and Paradox. AMS, 2000. info
  • J. W. Weibull. Evolutionary Game Theory. MIT Press, 1995. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2019/MU24016