MU25018 Seminář z paralelních výpočtů

Matematický ústav v Opavě
léto 2022

Předmět se v období léto 2022 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Hynek Baran, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Hynek Baran, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy paralelního programování a gridového počítání a využití těchto principů při řešení různých problémů.
Osnova
 • Vlákno, proces, sdílení dat.
  Multitasking vs. multithreading.
  Výpočetní gridy, plánování úloh.
  Implementace vícevláknových úloh. Thread-safe funkce.
  Synchronizace procesů a dat, deadlocky. Atomická operace, zámek a semafor. Fronta zpráv, podmínková proměnná.
  High performance a grid computing v akademické sféře v ČR (it4i, Metacentrum).
  Experimenty s plánovačem PBS.
  Příklady v Maple.
Literatura
  povinná literatura
 • user documentation of MetaCentrum VO. URL info
 • uživatelská dokumetantace MetaCentrum VO. URL info
 • Atallah, Mikhail. Algorithms and theory of computations handbook. 1999. ISBN 0-8493-2649-4. info
 • K. O. Geddes, Stephen R. Czapor, G. Labahn. Algorithms for Computer Algebra. Kluwer Academic Publishers, Norwell, 1992. ISBN 0-7923-9259-0. info
 • JAJA, J. An Introduction to Parallel Algorithms. Addison-Wesley, Reading, Mass., 1992. info
  doporučená literatura
 • IT4Innovations documentation pages. URL info
 • Baran, Hynek. Symbolické výpočty v Maple. Opava, 2015. URL info
 • Heck, André. Introduction to Maple. New York, 1993. ISBN 0-387-97662-0. info
Informace učitele
Odevzdání všech zadaných projektů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2022/MU25018