MU24005 Matematické programování

Matematický ústav v Opavě
léto 2013
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Speciální problémy lineárního programování - simplexová metoda při omezených proměnných, některé aplikace teorie sití, doprava při omezené kapacitě tratí, celočíselné programování, problém optimálního přiřazování. Zobecněné distribuční úlohy - vícerozměrná dopravní úloha, struktura základního řešešní, zlepšování řešení, duální úloha, zobecněný distribuční model. Nelineární programování - Kuhn-Tuckerovy podmínky, kvadratické programování, konvexní programování. Aplikace matematického programování - doprava s tranzitem, plánování oprav a rezerv, úlohy o rozmístění výroby, problém obchodního cestujícícho.
Literatura
    doporučená literatura
  • A. Laščiak a kol. Optimálne programovanie. Bratislava, 1990. info
  • F. S. Hillier, G. J. Lieberman. Introduction to Operation Research. Oakland, USA, 1980. info
  • B. Korda a kol. Matematické metody v ekonomii. Praha, 1967. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022.