MU24005 Mathematical Programming

Mathematical Institute in Opava
Summer 2015
Extent and Intensity
2/1/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.
Mathematical Institute in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Speciální problémy lineárního programování - simplexová metoda při omezených proměnných, některé aplikace teorie sití, doprava při omezené kapacitě tratí, celočíselné programování, problém optimálního přiřazování. Zobecněné distribuční úlohy - vícerozměrná dopravní úloha, struktura základního řešešní, zlepšování řešení, duální úloha, zobecněný distribuční model. Nelineární programování - Kuhn-Tuckerovy podmínky, kvadratické programování, konvexní programování. Aplikace matematického programování - doprava s tranzitem, plánování oprav a rezerv, úlohy o rozmístění výroby, problém obchodního cestujícícho.
Literature
    recommended literature
  • A. Laščiak a kol. Optimálne programovanie. Bratislava, 1990. info
  • F. S. Hillier, G. J. Lieberman. Introduction to Operation Research. Oakland, USA, 1980. info
  • B. Korda a kol. Matematické metody v ekonomii. Praha, 1967. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2010, Summer 2011, Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2015, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/sumu/summer2015/MU24005