MU06110 Seminář z matematiky II

Matematický ústav v Opavě
léto 2016
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Libuše Hozová (cvičící)
Garance
PaedDr. Libuše Hozová
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
MU06109 Seminář z matematiky I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Doplnění a rozšíření poznatků z matematické logiky, analýzy, algebry, teorie množin a kombinatoriky. Seznámení se zajímavými úlohami z matematických olympiád kategorie A (B, C).
Osnova
  • Posloupnosti. Funkce a jejich vlastnosti. Úlohy z analytické geometrie. Kombinatorické úlohy. Derivace a integrace funkce. Výpočet určitých integrálů.
Literatura
    doporučená literatura
  • F. Jirásek, E. Kriegelstein, Z. Tichý. Sbírka příkladů z matematiky. SNTL, Praha, 1989. info
  • A. Hlaváček. Sbírka řešených příkladů z vyšší matematiky. SPN, Praha, 1965. ISBN 47-65-21. info
Informace učitele
Osvojení myšlenkových postupů v matematice, rozvoj logického myšlení.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 1998, léto 1999, léto 2000, léto 2001, léto 2002, léto 2003, léto 2004, léto 2005, léto 2006, léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019.