MU10013 Úvod do studia matematiky II

Matematický ústav v Opavě
léto 2016
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Libuše Hozová (cvičící)
Garance
PaedDr. Libuše Hozová
Matematický ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Procvičení příkladů středoškolské matematiky. Tento předmět je určen především těm studentům, kteří mají mezery ve znalostech středoškolské matematiky (např. proto, že absolvovali SŠ s nižší dotací hodin matematiky než na gymnáziích).
Osnova
 • 1. Komplexní čísla
  2. Úlohy na přímý a nepřímý důkaz
  3. Důkaz sporem
  4. Úlohy na matematickou indukci
  5. Rovnice s parametrem a absolutní hodnotou
  6. Soustavy rovnic a nerovnic
  7. Iracionální rovnice a nerovnice
  8. Logaritmické rovnice a nerovnice, goniometrické rovnice
  9. Posloupnosti a řady
  10. Kombinatorické úlohy
Literatura
  doporučená literatura
 • P. Hejkrlík. Sbírka řešených příkladů - Rovnice a nerovnice. Nakladatelství SSŠ,s.r.o. Opava, 2006. ISBN 978-80-903861-0-5. info
 • I. Bušek. Řešené maturitní úlohy z matematiky. SPN, Praha, 1998. ISBN 5-42-29/2. info
 • D. Hrubý, J. Kubát. Diferenciální a integrální počet. Prometheus, Praha, 1997. ISBN 80-7196-063-2. info
 • M. Kočandrle, L, Boček. Analytická geometrie. Prometheus, Praha, 1996. ISBN 80-7196-120-5. info
 • O. Odvárko. Funkce. Prometheus, Praha, 1996. ISBN 80-85849-09-7. info
 • O. Odvárko. Goniometrie. Prometheus, Praha, 1996. ISBN 80-7196-000-4. info
 • E. Calda, V. Dupač. Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. Prometheus, Praha, 1996. ISBN 80-85849-10-0. info
 • E. Calda. Komplexní čísla. Prometheus, Praha, 1996. ISBN 80-85849-85-2. info
 • O. Odvárko. Posloupnosti a řady. Prometheus, Praha, 1996. ISBN 80-85849-91-7. info
 • L. Boček, J. Bočková, J. Chorvát. Rovnice a nerovnice. Prometheus, Praha, 1995. ISBN 80-7196-001-2. info
 • E. Pomykalová. Stereometrie. Prometheus, Praha, 1995. ISBN 80-7196-004-7. info
 • I. Bušek, L. Boček, E. Calda. Základní poznatky z matematiky. Prometheus, Praha, 1995. ISBN 80-85849-34-8. info
 • E. Pomykalová. Planimetrie. Prometheus, Praha, 1993. ISBN 80-85849-07-0. info
 • F. Janeček. Algebraické výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy. JČMF, Praha, 1991. info
 • J. Šedivý. Vybrané kapitoly z moderní matematiky. SPN, Praha, 1971. info
Informace učitele
Samostatné řešní zadaných úloh, opakování středoškolské matematiky
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2000, léto 2001, léto 2002, léto 2003, léto 2004, léto 2005, léto 2006, léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.