MU24002 Aplikace parciálních diferenciálních rovnic I

Matematický ústav v Opavě
léto 2016
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Petr Blaschke, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Petr Blaschke, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Matematický ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V předmětu studenti získají základní znalosti o aplikacích parciálních diferenciálních rovnic nutné jak pro další studium matematiky, tak také pro absolvování předmětu Aplikace paricálních diferenciálních rovnic. Svým obsahem pak pokrývá část znalostí uvedených v Požadavcích ke státním závěrečným zkouškám.
Osnova
  • Odvození vybraných rovnic matematické fyziky. Formulace a klasické metody řešení
    vybraných okrajových a počátečních okrajových úloh.
Literatura
    doporučená literatura
  • J. Franců. Parciální diferenciální rovnice. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2003. info
  • A. Tveito, R. Winther. Introduction to partial differential equations, a computional approach. Springer, Berlin, 1998. info
  • L. C. Evans. Partial diferential equations. 1998. info
Informace učitele
Požadavky pro získání zápočtu určuje cvičící. V zásadě by mělo jít o zvládnutí látky.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, zima 2015, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019.