MU24150 Matematické metody v ekonomice a řízení II

Matematický ústav v Opavě
léto 2016
Rozsah
3/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Oldřich Stolín, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
MU24149 Matem. metody v ekonomice a ří
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky v tomto předmětu je seznámit studenty se základními matematickými algoritmy, které našly využití v praxi, zejména ekonomické. Probíraná látka je procvičována na jednodušších příkladech. Cílem této přípravy je hlubší pochopení probíraných metod, které umožní studentům efektivně využít možnosti výpočetní techniky, jejíž nasazení je u analogických úloh o větším rozsahu nezbytné.
Osnova
 • 1. Vybrané partie z teorie her: smíšené strategie, hry proti přírodě, algoritmy řešení.
  2. Matematické modely popisující čekání na služby. Teorie front. Modelový příklad.
  3. Vstup a jeho charakteristiky, obslužní systém a jeho statistická analýza. Režim fronty, režim obsluhy, Kendallova klasifikace systémů hromadné obsluhy, tříprvková a šestiprvková.
  4. Role exponenciálního rozdělení a jeho vlastnosti, vztah k Poissonovu rozdělení. Proces růstu a zániku. Erlangovo rozdělení. Logistické veličiny teorie front.
  5. Intenzita provozu, střední počet zákazníků v obslužném systému, délka fronty a doba čekání v systému M/M/1 a obecně M/M/s.
  6. Řízení a optimalizace systémů hromadné obsluhy pomocí programu Excel.
  7. Aplikace.
  8. Teorie skladů a zásob, základní pojmy. Modely Wilson I, II, III. Deterministické modely, stochastické modely, modely Q, P, modely P s pojistnou zásobou.
Literatura
  doporučená literatura
 • F. S. Hillier, G. J. Lieberman. Introduction to operations research. New York, 2010. ISBN 978-007-132483-0. info
 • J. Jablonský. Operační výzkum. Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Praha, 2007. ISBN 978-80-86946-44-3. info
 • J. Ramík a kol. Operační analýza. OPF SU, Karviná, 2004. info
 • I. Gros. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada, Praha, 2003. ISBN 80-247-0421-8. info
 • Š. Peško, J. Smieško. Stochastické modely operačnej analýzy. Žilinská univerzita, Žilina, 1999. ISBN 80-7100-570-3. info
 • M. Maňas a kol. Matematické metody v ekonomice. Praha, 1991. info
 • J. Kožíšek. Operační a systémová analýza II. ČVUT, Praha, 1991. info
 • J. Dudorkin. Operační výzkum. ČVUT, Praha, 1991. info
 • R. Hušek, M. Maňas. Matematické modely v ekonomii. Praha: SNTL, 1989. info
 • Kluvánek, Brandalík. Operačná analýza I - teorie hromadné obsluhy. Alfa, Bratislava, 1981. info
Informace učitele
Aktivní účast na přednáškách a zejména na cvičeních.
Vypracování projektu v určeném rozsahu, formě a termínu a jeho úspěšná obhajoba.
Zvládnutí znalostních testů.
Složení zkoušky (písemná a ústní část).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019.