MUBAM3 Matematické metody ve fyzice a technice

Matematický ústav v Opavě
léto 2016
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Garance
doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ověřit, zda student úspěšně zvládl studovaný obor a získal znalosti a dovednosti potřebné pro případné další studium nebo praxi.
Osnova
 • Matematické metody ve fyzice a technice:
  - Rungeova-Kuttova metoda řešení Cauchyova problému pro obyčejné diferenciální rovnice.
  - Metoda sítí pro řešení okrajového problému.
  - Kontraktivní operátory, Banachova věta, metoda přímé iterace.
  - Funkcionály v Hilbertově prostoru, věta o minimu kvadratického funkcionálu, variační formulace okrajové úlohy.
  - Ritzova metoda, pojem konečného prvku.
  - Polynomiální aproximace, metoda nejmenšího součtu čtverců.
  - Splajnová interpolace.
Literatura
  doporučená literatura
 • J. Segethová. Základy numerické matematiky. Karolinum, Praha, 1998. ISBN 80-7184-596-5. info
 • VITÁSEK, E. Numerické metody. SNTL, Praha, 1987. info
 • Z. Riečanová a kolektív. Numerické metódy a matematická štatistika. Alfa, Bratislava, 1987. info
 • K. Rektorys a spolupracovníci. Přehled užité matematiky. SNTL, Praha, 1968. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019.