MUBKR1 Matematické metody v ekonomice a řízení

Matematický ústav v Opavě
léto 2016
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Ověřit, zda student úspěšně zvládl studovaný obor a získal znalosti a dovednosti potřebné pro případné další studium nebo praxi.
Osnova
 • Matematické metody v ekonomice a řízení:
  - Makro- a mikroekonomika. Charakteristika ekonomických subjektů, statky, trh, konkurence, výrobní factory, rovnováha, selhání trhu, mikroekonomická úloha státu.
  - Základní makroekonomické kategorie (HDP, měnová stabilita, míra inflace, nezaměstnanost, obchodní bilance, hospodářský růst) a jejich vazby, cyklický vývoj ekonomiky, makroekonomická úloha státu.
  - Veřejné finance, státní rozpočet a fiskální politika, platební bilance, monetární politika, vnější hospodářská politika.
  - Základní problémy lineárního programování. Formulace základní úlohy lineárního programování, přípustné a optimální řešení.
  - Simplexový algoritmus. Dualita.
  - Algoritmy pro řešení dopravní úlohy. Maďarská metoda.
  - Síťová analýza složitých procesů, sestavení sítě metodou CPM a výpočet kritické cesty.
  - Systém PERT a jeho algoritmus.
  - Základy teorie her a strategického rozhodování.
  - Modely strukturní analýzy. Leontjevův model meziodvětvových vztahů.
  - Modely zásob - Wilsonovy modely I. - III. typu, základy logistiky a její využití v praxi.
  - Základy teorie front a hromadné obsluhy. Kendallova klasifikace, typy modelů hromadné obsluhy.
Literatura
  doporučená literatura
 • F. S. Hillier, G. J. Lieberman. Introduction to operations research. Online. New York, 2010. ISBN 978-007-132483-0. [citováno 2024-04-23] info
 • Rosenau, Milton D. Řízení projektů. Online. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-1506-0. [citováno 2024-04-23] info
 • J. Soukup a kol. Makroekonomie. Online. Management Press, Praha, 2009, [citováno 2024-04-23] info
 • B. Hořejší a kol. Mikroekonomie. Online. Management Press, Praha, 2008, [citováno 2024-04-23] info
 • R. Holman. Makroekonomie. Online. C. H. Beck, Praha, 2007, [citováno 2024-04-23] info
 • N. Balakrishnan, B. Render, R. M. Stair, Jr. Managerial decision modeling with spreadsheets. 2nd ed.. Online. Pearson/Prentice Hall, 2007. ISBN 01-319-5114-9. [citováno 2024-04-23] info
 • J. Jablonský. Operační výzkum. Online. Professional Publishing, Praha, 2007, [citováno 2024-04-23] info
 • I. Gross. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Online. Grada, Praha, 2003, [citováno 2024-04-23] info
 • P. Fiala. Řízení projektů. Online. Oeconomica, Praha, 2002, [citováno 2024-04-23] info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019.