MU10005 Algebra I

Matematický ústav v Opavě
zima 2016
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
MU01805 Algebra I-cvičení || MU01905 Algebra I-cvičení || MU10931 Algebra I-cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V předmětu studenti získají základní znalosti z lineární algebry nutné jak pro další studium matematiky, tak také pro absolvování předmětu Algebra II.
Osnova
 • 1. Tvrzení a důkazy
  2. Množiny, relace a zobrazení
  3. Matice. Elementární úpravy
  4. Matice. Algebraické vlastnosti
  5. Permutace
  6. Determinanty
  7. Soustavy lineárních rovnic
  8. Polynomy
  9. Pologrupy, monoidy, grupy
  10. Homomorfismy
  11. Okruhy a pole
  12. Uspořádání a svazy
Literatura
  doporučená literatura
 • M. Marvan. Algebra I. MÚ SU, Opava, 1999. URL info
 • M. Marvan. Algebra II. MÚ SU,, Opava, 1999. URL info
 • J. Musilová, D. Krupka. Lineární a multilineární algebra. Univerzita J. E. Purkyně v Brně, Brno, 1989. info
 • J. T. Moore. Elements of Linear Algebra and Matrix Theory. McGraw Hill, New York, 1968. info
 • A. G. Kuroš. Kapitoly z obecné algebry. Academia Praha, 1968. info
Informace učitele
Všichni studenti musí před přistoupením ke zkoušce splnit požadavky pro získání zápočtu z předmětu Algebra I-cvičení v aktuálním akademickém roce. Pro úspěšné absolvování zkoušky je nutné v její písemné i ústní části prokázat aspoň základní znalosti probraného učiva.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.