MU10237 Vybrané partie z matematické analýzy I

Matematický ústav v Opavě
zima 2016
Rozsah
0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Dvořáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Petra Nábělková, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět slouží k seznámení se základy diferenciálního počtu funkcí více proměnných.
Osnova
 • Náplň přednášek:
  Pojem funkce více proměnných
  Limita a spojitost funkcí dvou a více proměnných
  Parciální derivace
  Úplný diferenciál
  Volné extrémy funkcí více proměnných
  Vázané extrémy funkcí více proměnných
Literatura
  povinná literatura
 • P. Kreml, J. Vlček. Matematika II. VŠB TU-Ostrava. ISBN 978-80-248-1316-5. info
 • P. Burda, J. Doležalová. Matematika III. VŠB TU-Ostrava. ISBN 80-248-1195-2. info
 • Z. Došlá, O. Došlý. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 1994. ISBN 80-210-2052-0. info
 • J. Škrášek, Z. Tichý. Základy aplikované matematiky II. SNTL, Praha, 1986. info
 • J. Stewart. Calculus. California, 1983. info
 • J. F. Hurley. Calculus. Philadelphia, 1980. info
 • S. I. Grossman. Calculus. Academic Press, 1977. info
  neurčeno
 • M. Jůza. Vybrané partie z matematické analýzy. MÚ SU, Opava, 1997. info
 • V. Jarník. Diferenciální počet I. ČSAV, Praha, 1963. info
 • V. Jarník. Diferenciální počet II. ČSAV, Praha, 1963. info
Informace učitele
Podmínky udělení zápočtu:
Zápočet bude udělen za vypracování a odevzdání správně řešených domácích úkolů a napsání zápočtové písemné práce. Zápočtová písemná práce musí být napsána minimálně na 50% z celkového počtu bodů. Používání kalkulátorů během písemné práce je zakázáno.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.