MU14435 Krizový management

Matematický ústav v Opavě
zima 2016
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty používat základní pojmy krizového řízení, metody a nástroje řešení krizí. Seznámit je se začleněním krizového managementu do struktury veřejné správy.
Osnova
 • 1. Vznik a vývoj krizového managementu.
  2. Vývoj krizového managementu na území Československa.
  3. Zahraniční zkušenosti z budování krizového managementu.
  4. Teoretické otázky bezpečnosti.
  5. Mimořádné události a mimořádné situace.
  6. Krize a krizové situace.
  7. Legislativa krizových situací.
  8. Management ve veřejné správě.
  9. Působnost a úkoly krizového managementu.
  10. Krizový management ve veřejné správě.
  11. Bezpečnostní systém státu.
Literatura
  doporučená literatura
 • Šenovský, M. - Oravec, M. - Šenovský, P. Teorie krizového managementu. Ostrava, 2012. info
 • Antušák, E. Krizový management. Hrozby - krize - příležitosti. Praha, 2009. info
 • Hálek, V. Krizový management - teorie a praxe. Bratislava, 2008. info
 • Rektořík, J. a kol. Krizový management ve veřejné správě. Teorie a praxe. Praha, 2004. info
 • Antušák, E. - Kopecký, Z. Úvod do teorie krizového managementu I. Praha, 2003. info
 • Mozga, J. - Vítek, M. Krizové řízení. Hradec Králové, 2002. info
Výukové metody
Přednášení
Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Laboratorní praktika
Metody hodnocení
Známkou
Test
Písemná zkouška
Informace učitele
Skupinová práce.
Písemná seminární práce.
Aktivní účast na cvičeních.
Písemná a ústní část zkoušky.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.