MU20027 Aplikovaná statistika I

Matematický ústav v Opavě
zima 2021
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Oldřich Stolín, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jaroslav Bradík (cvičící)
Garance
Mgr. Samuel Joshua Roth, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Út 16:25–18:00 R1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU20027/01: Čt 12:15–13:00 203, J. Bradík
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášek a cvičení z předmětu Aplikovaná statistika je seznámení s Bayesovskou statistikou a jejími praktickými metodami.
Osnova
 • 1. Náhoda a pravděpodobnost.
  2. Pravděpodobnost a teorie míry.
  3. Rozdělení pravděpodobnosti.
  4. Generátory pseudonáhodných čísel.
  5. Markovovy řetězce.
  6. Metropolisův-Hastingsův algoritmus.
  7. Statistický model a jeho aktualizace. Oblast spolehlivosti.
  8. Bayesův vzorec. Bayesovské sítě.
  9. Bayesovská teorie rozhodování. Ztrátová funkce, utilita. Klasické ztrátové funkce.
  10. Monte Carlo a MCMC
Literatura
  povinná literatura
 • KOPF, Tomáš. Aplikovaná statistika. Online. In Tomáš Kopf. Aplikovaná statistika. první vydání. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013, s. 1-92. Interaktivní studijní opora. URL info
 • A. Gelman, et. al. Bayesian Data Analysis, Third Edition. 2013. ISBN 1439840954. info
  doporučená literatura
 • Christian P. Robert. The Bayesian choice: From decision-theoretic foundations to computational implementation. New York, 2007. info
 • Christian P. Robert and George Casella. Monte Carlo statistical methods. New York, 2004. info
 • R. Hindls, S. Hronová, I. Novák. Metody statistické analýzy pro ekonomy. Praha, 2000. info
 • J.Ramík, Š. Čemerková. Statistika B. OPF SU, Karviná, 2000. info
 • J. Anděl. Statistické metody. Matfyzpress, 1993. info
 • J. Seger, R. Hindls. Statistické metody v ekonomii. H&H, 1993. info
 • L. Cyhelský. Úvod do teorie popisné statistiky. Praha, 1974. info
Informace učitele
Podmínky pro absolvování:
1. Uspokojivé vypracování všech zadaných úloh s maximálně dvěmi možnými výjimkami. Každá zadaná úloha bude připravena pro příslušné cvičení s tím, že je možné jí tam vyřešit a elektronicky odevzdat na těchto stránkách, zpravidla v podobě souboru obsahujícího data a výpočty. Pokud úlohu nestihnete v cvičení dokončit nebo se cvičení nemůžete zúčastnit, můžete řešení dopracovat pozdějí v laboratořích nebo na vlastním počítači a odevzdat na těchto stránkách, ovšem nejpozději do začátku dalšího cvičení.
2. Dosáhnutí 60 bodů v písemných testech, z nichž v každém lze dosáhnout maximálně 40 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023.