MU20005 Algebra I

Matematický ústav v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Holba (cvičící)
RNDr. Jiřina Jahnová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Út 14:45–16:20 R1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU20005/01: Čt 12:15–13:50 R1, J. Jahnová
MU20005/02: Čt 12:15–13:50 R2, P. Holba
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná základní pojmy, tvrzení, metody důkazů tvrzení a algoritmy a umí je použít při řešení úloh z algebry.
Osnova
 • - Tvrzení a důkazy
  - Matice. Elementární úpravy
  - Matice. Algebraické vlastnosti
  - Permutace
  - Determinant
  - Soustavy lineárních rovnic
  - Polynomy
  - Grupy, okruhy a pole
  - Uspořádání a svazy
  - Homomorfismy
  - Vektorové prostory
  - Vektorové podprostory
Literatura
  povinná literatura
 • M. Marvan. Algebra I. MÚ SU, Opava, 1999. URL info
 • M. Marvan. Algebra II. MÚ SU,, Opava, 1999. URL info
  doporučená literatura
 • J. Musilová, D. Krupka. Lineární a multilineární algebra. Univerzita J. E. Purkyně v Brně, Brno, 1989. info
 • J. T. Moore. Elements of Linear Algebra and Matrix Theory. McGraw Hill, New York, 1968. info
 • A. G. Kuroš. Kapitoly z obecné algebry. Academia Praha, 1968. info
Informace učitele
Pro získání zápočtu je nutné uspokojivě prokonzultovat s cvičícím stanovená konzultační témata, případně získat aspoň 70 % možných bodů ze zápočtových písemek.
Pro úspěšné absolvování zkoušky je nutné v písemné části i ústní části prokázat aspoň základní znalosti probraného učiva.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2023/MU20005