INMBPINS Informační systémy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2020
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (cvičící)
Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Rozvrh
Út 12:15–13:50 A423
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
INMBPINS/01: Út 16:25–17:10 B307, M. Halaška
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/18, pouze zareg.: 0/18
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlení pojmů informační systém (IS) v návaznosti na informační technologie (IT). Jádrem předmětu je architektura informačního systému, její úloha v životním cyklu IS a její význam při návrhu a zavádění IS v podniku. Studenti se v předmětu seznámí s technologiemi a postupy, které se uplatňují při vývoji a provozu IS.
Osnova
 • 1. Základní pojmy z teorie systémů a teorie informací. Vztah data-informace-znalosti-moudrost. Význam komunikace ve firemním prostředí. Výměna zpráv a jejich složení (znak, signál, abeceda, apod.). Definice IS
  2. Architektura IS. Typy architektur IS. Význam architektur v řízení podniku. Webové služby IS. SOA (Service Oriented Architecture)
  3. Metodiky a standardy pro řízení IS/IT. ITIL, COBIT, CMMI a ISO a jejich význam pro podnik
  4. Práce s daty. Datové struktury. Hromadné zpracování dat (agendové, transakční). Datové sklady. Cloud Computing
  5. Definice rozsáhlých dat (big data). Úloha informací v podnikové informatice. Business Intelligence: princip fungování, význam a podstata multidimenzionálních databází. Dolování dat a základní metody dolování
  6. Životní cyklus IS. Fáze a etapy životního cyklu. Globální strategie podniku a dílčí informační strategie. Strategie a plánování. Akvizice. Implementace (zavádění). Provoz a údržba. Ukončení provozu
  7. Vývoj IS. Metodiky vývoje IS. Faktory ovlivňující náročnost, hodnocení a modely vývoje IS
  8. Zavádění (implementace) IS. Strategie zavádění IS (pilotní, postupná a nárazová). Význam zaváděcího projektu implementace. Fáze a činnosti v rámci projektu zavádění IS
  9. Provoz IS. Role útvarů podniku při provozu IS a jejich činnosti. Spolupráce s dodavateli. Význam outsourcingu při provozu IS. Principy Application Service Providing (ASP)
  10. Prezentace rozvoje (inovace) IS a jednotlivých fází: příprava, postup, změna IS
  11. Úvod do bezpečnosti IS a její úlohy v podniku. Prvky bezpečnosti. Kritické body. Bezpečnostní politika (cíle, mechanismy). Definice rizika, hrozby a infiltrace do IS
  12. Efektivnost IS. Vyjádření efektivnosti pomocí finančních ukazatelů. Kvalita IS. Metriky. Normy
  13. Případová studie
Literatura
  doporučená literatura
 • STAIR, R. M. and G. REYNOLDS. Fundamentals of information systems. New York: Cengage Learning, 2013. ISBN 978-1133629627. info
 • TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: Nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2728-8. info
Výukové metody
Přednášení
Přednáška s analýzou videozáznamu
Prezentace seminární práce
Individuální konzultace
Přednáška s ukázkami
Informace učitele
Získání znalosti metodiky vývoje informačních systémů Rational Unified Process (RUP) a tvorba základních artefaktů. Seminární práce, minimálně 70% účast na seminářích, vyhledávání a zpracování zdrojů na Internetu, zpracování cizojazyčných zdrojů a příprava na řešení týmových úkolů na seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022, zima 2023.