ARTAVTNP35 Absolventský projekt

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Monika Horsáková (cvičící)
MgA. Irena Kocí (cvičící)
MgA. Tomáš Polenský, Ph.D. (cvičící)
MgA. Jaroslav Zajíček (cvičící)
Garance
Mgr. Monika Horsáková
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ARTAVTNP35/A: Pá 26. 2. 10:35–17:10 241, Pá 26. 3. 10:35–17:10 241, Pá 23. 4. 10:35–17:10 241, M. Horsáková
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
K zapsání předmětu nejsou určeny žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konkrétní audiovizuální práci, kulturním projektu nebo restaurovaném audiovizuálním díle student prokáže nabyté znalosti a dovednosti v rámci studijního plánu navazujícího magisterského studia, od ideového projektu či konceptu až po dokončení díla. Student předloží autorskou audiovizuální práci, realizuje multimediální kulturní projekt či restauruje audiovizuální dílo, a to v rozsahu a technické i umělecké kvalitě odpovídající znalostem a dovednostem získaným ve studijním programu navazujícího magisterského studia.
Osnova
 • 1. Stanovení tématu/ idey projektu/ audiovizuálního díla k restaurování
 • 2.–12. Osobní konzultace nad námětem/ konceptem/ zvoleným technologickým či realizačním postupem /průběžnými kroky realizace
 • 13. Kontrolní projekce a prezentace hotového snímku/ závěrečná zpráva kulturního projektu
Literatura
  povinná literatura
 • ARONSONOVÁ, L. Scénář pro 21. století. AMU Praha, 2014.
 • Nichols, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Nakladatelství AMU a JSAF, Praha, 2010. info
 • CICONTE, B., JACOB, J. G. Fundraising Basics - Complete Guide. Sudbary. MA: Jones and Bartlett Publishers, 2009. info
 • SMOLÍKOVÁ, M. Management umění. Praha: VŠUP, 2008. info
 • BURDA, J. Fundraising pro začátečníky. Praha: Národní institut dětí a mládeže, 2007. info
 • FIELD, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishing, 2007. info
 • BLÁHA, I. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. Praha: AMU, 2004. info
  doporučená literatura
 • JÍCHA, M. – ŠOFR, J. Živý film: digitalizace filmu Metodou DRA. Praha: Lepton studio, 2016.
 • MERRITT, R. Crying in Colour: How Hollywood coped when Technicolour. NFSA Journal 3, 2008. info
 • MONACO, J. Jak číst film (Svět filmů,médií a multimédií). Praha, 2008. info
 • NOVOTNÝ, D. J. Budování příběhu. Praha, 2007. info
 • READ, P., MEYER, M.-P. Restoration of Motion Picture Film. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2005. info
 • URBAN, M. Filmová laboratoř. Praha: AMU, 2001. info
 • WAJDA A. Moje filmy. Olomouc: Votobia, 1996. info
 • CARRIERE, J.-C. Vyprávět příběh. Praha: NFA, 1993. info
 • PLAŽEWSKI, J. Filmová řeč. Praha: Orbis, 1967. info
 • KERR, W. Jak nepsat hru. Praha: Orbis, 1963. info
Výukové metody
individuální konzultace
Metody hodnocení
Na konkrétní audiovizuální práci, kulturním projektu nebo restaurovaném audiovizuálním díle student prokáže nabyté znalosti a dovednosti v rámci studijního plánu navazujícího magisterského studia, od ideového projektu či konceptu až po dokončení díla. Odevzdání námětu, scénáře, pitching, odevzdání filmu či realizování projektu v požadované kvalitě .
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/ARTAVTNP35