UBKCJLBP31 Seminář k bakalářské práci 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kristýna Dufková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Heczko, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Magdaléna Lapúniková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Oskar Mainx, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKCJLBP31/A: Rozvrh nebyl do ISu vložen. S. Schneiderová
Předpoklady
Předpokladem je znalost českého jazyka a zadání bakalářské práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s metodologií a rozvržením bakalářské práce.
Výstupy z učení
Student je schopen vypracovat text bakalářské práce po formální i obsahové stránce.
Osnova
  • 1. Osnova a teze bakalářské práce 2. Úvod BP 3. Konzultace ke grafické úpravě BP 4. Konzultace ke stylizaci odborného textu 5. Diskuse k obsahové stránce BP a metodám 6. Kontrola citace a parafráze; bibliografický záznam 7. Kontrola formulace abstraktu BP 8. Kontrola stylizace odborného textu BP 9. Kontrola stylizace odborného textu 10. Diskuse k obsahové stránce BP a metodám 11. Oprava stylizace odborného textu studenta 12. Příprava power-pointu Příprava ústní prezentace dílčích postupů a závěrů DP 13. Diskuse a simulace obhajoby DP
Literatura
    povinná literatura
  • Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha. ISBN 80-86429-40-7. 2005. info
  • ČMEJRKOVÁ,S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda. ISBN 80-85927-69-1. 1999. info
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, skupinové a individuální projekty.
Metody hodnocení
Závěrečný individuální projekt.
Informace učitele
Aktivní účast v semináři.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2024.