UBKCJLBP31 Seminář k bakalářské práci 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Oskar Mainx, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Předpokladem je znalost českého jazyka a zadání bakalářské práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s metodologií a rozvržením bakalářské práce.
Výstupy z učení
Student je schopen vypracovat text bakalářské práce po formální i obsahové stránce.
Osnova
  • 1. Osnova a teze bakalářské práce 2. Úvod BP 3. Konzultace ke grafické úpravě BP 4. Konzultace ke stylizaci odborného textu 5. Diskuse k obsahové stránce BP a metodám 6. Kontrola citace a parafráze; bibliografický záznam 7. Kontrola formulace abstraktu BP 8. Kontrola stylizace odborného textu BP 9. Kontrola stylizace odborného textu 10. Diskuse k obsahové stránce BP a metodám 11. Oprava stylizace odborného textu studenta 12. Příprava power-pointu Příprava ústní prezentace dílčích postupů a závěrů DP 13. Diskuse a simulace obhajoby DP
Literatura
    povinná literatura
  • Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha, 2005. ISBN 80-86429-40-7. info
  • ČMEJRKOVÁ,S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1. info
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, skupinové a individuální projekty.
Metody hodnocení
Závěrečný individuální projekt.
Informace učitele
Aktivní účast v semináři.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023, léto 2024.