UBKKDBP051 Multimédia a internet

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Novotný (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Michal Novotný
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKKDBP051/A: každý lichý čtvrtek 16:25–19:40 H10, M. Novotný
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Multimédia a internet si klade za cíl seznámit posluchače s trendem multimediálnosti moderní internetové publicistiky.
Představit a využít širokou paletu nástrojů pro podporu foto, audio a video výstupů a jejich propojení s klasickým textem.
Poukázat na aktuální marketingové nástroje sloužící k podpoře a propagaci vlastní tvorby a produktů.
Osnova
 • 1./ Sociální sítě
 • význam, využití, žebříčky, trendy (s důrazem na profesní síť LinkedIn)
 • 2./ Práce na internetu
 • užitečné aplikace (např. onlione úprava fotek, sazba, správa projektů, online prezentace, myšlenkové mapy, cloudová úložiště
 • 3./ Práce s multimédii
 • licence fotek, foto a zvukové banky, metadata, konverze souborů
 • 4./ Základy PPC reklamy
 • příklady, akvizice a remarketing, vyhledávací a obsahová síť, měření a základní metriky
Literatura
  povinná literatura
 • BEDNÁŘ, Vojtěch. . Internetová publicistika. Praha, 2011. info
 • BEDNÁŘ, V. Marketing na sociálních sítích: Prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Brno, 2011. ISBN 978-80-251-3320-0. info
  doporučená literatura
 • Novotný, Michal. Stahujte fotky bez starostí. 2019 (studijní e-book).
 • Novotný, Michal. 7+1 online tip (nejen) pro marketéry. 2019 (studijní e-book).
 • Novotný, Michal. Jak číst správně kampaně. 2019 (studijní e-book).
 • JANOUCH, V. Internetový marketing. Praha: Computer Press, 2010. ISBN 9788025127957. info
 • OSVALDOVÁ, B., HALADA, J. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-807-2772-667. info
  neurčeno
 • Markomu.cz: Online svět, top trendy a recenze [online]. 2019 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: https://www.markomu.cz
 • Novotný, Michal. Základy pro LinkedIn. 2019 (studijní e-book).
Metody hodnocení
Seminární projekt
Ústní pohovor
Docházka 80 % (1 absence)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2024.