INMBPINS Informační systémy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (přednášející)
Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Rozvrh
Po 12:15–13:50 A412
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
INMBPINS/01: Po 8:05–8:50 A216, M. Halaška
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 23/25, pouze zareg.: 1/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlení pojmů informační systém (IS) v návaznosti na informační technologie (IT). Jádrem předmětu je architektura informačního systému, její úloha v životním cyklu IS a její význam při návrhu a zavádění IS v podniku. Studenti se v předmětu seznámí s technologiemi a postupy, které se uplatňují při vývoji a provozu IS.
Osnova
 • 1. Základní pojmy z teorie systémů a informací
  Teorie systémů a informací. Informační proces. Vztah data-informace-znalosti-moudrost. Význam informací pro rozhodování v řízení podniku. Výměna zpráv a jejich složení (znak, signál, abeceda, apod.). Definice informačního systému (IS). Podnikové IS.
  2. Architektury a řízení IS
  Architektury IS a jejich typy. Význam architektur v řízení podniku. Webové služby. SOA (Service Oriented Architecture). Metodiky a standardy pro řízení IS/IT. ITIL, COBIT, CMMI a ISO a jejich význam pro podnik.
  3. Bez dat není IS
  Práce s daty. Datové struktury. Hromadné zpracování dat (agendové, transakční). Datové sklady. Cloud computing. Definice rozsáhlých dat (big data). Úloha informací v podnikové informatice. Business intelligence: princip fungování, význam a podstata multidimenzionálních databází. Dolování dat a základní metody dolování.
  4. Životní cyklus IS
  Fáze a etapy životního cyklu IS. Globální strategie podniku a dílčí informační strategie. Strategie a plánování. Akvizice a vývoj. Implementace (zavádění). Provoz a údržba. Ukončení provozu. Outsourcing.
  5. Vývoj IS
  Metodiky vývoje IS (vodopád, spirála, prototypy a iterativní model). RUP (Rational Unified Process). Faktory ovlivňující náročnost, hodnocení a modely vývoje IS. Rozvoj IS a jeho jednotlivé fáze. Strategie zavádění IS (pilo tní, postupná a nárazová).
  6. Bezpečnost a efektivnost IS
  Úvod do bezpečnosti IS a její úlohy v podniku. Prvky bezpečnosti. Kritické body. Bezpečnostní politika (cíle, mechanismy). Definice rizika, hrozby a infiltrace do IS. Efektivnost IS. Vyjádření efektivnosti pomocí finančních ukazatelů. Kvalita IS a metriky.
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠPERKA, Roman a Michal HALAŠKA. Informační podpora činnosti firmy: Distanční studijní text. 2. vyd. Karviná, 2018. 172 s. info
 • STAIR, R a G REYNOLDS. Fundamentals of Information Systems. 8th Edition. Boston, USA: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-305-08216-8. info
 • GÁLA, L., ŠEDIVÁ, Z. a J. POUR. Podniková informatika. Praha: GRADA Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5457-4. info
 • SODOMKA, Petr a Hana KLČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. Brno, 2010. ISBN 978-80-251-2878-7. info
Výukové metody
Přednášení
Přednáška s analýzou videozáznamu
Prezentace seminární práce
Individuální konzultace
Přednáška s ukázkami
Informace učitele
Získání znalosti metodiky vývoje informačních systémů Rational Unified Process (RUP) a tvorba základních artefaktů. Seminární práce, minimálně 70% účast na seminářích, vyhledávání a zpracování zdrojů na Internetu, zpracování cizojazyčných zdrojů a příprava na řešení týmových úkolů na seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/INMBPINS