FYBPV0007 Kritické myšlení a vědecká metoda

Fyzikální ústav v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Černík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Petrásek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Martin Petrásek, Ph.D.
Fyzikální ústav v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FYBPV0007/A: Pá 13. 10. 13:05–16:20 ATEL, Pá 10. 11. 13:05–16:20 ATEL, Pá 24. 11. 13:05–16:20 ATEL, Pá 15. 12. 13:05–16:20 ATEL, J. Černík
Předpoklady
( FAKULTA ( FU ) && TYP_STUDIA ( B ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se skládá ze dvou tematických celků: 1) základy teorie argumentace a neformální logiky, 2) přehled filozofie vědy ve 20. století. V teorii argumentace je teoreticky rozlišena korektní persuaze od nekorektní manipulace, je vysvětlena metoda analýzy a evaluace argumentu a popsány hlavní typy argumentační faulů. Náplní praktické části je série domácích cvičení, jejichž pomocí jsou postupně zdokonalovány argumentační schopnosti účastníků. Ve filozofii vědy jsou pokryta témata týkající se vědeckého vysvětlení, vědecké metody, demarkace, vědeckých revolucí a vědeckého realismu. Stručně je také nastíněna filozofie speciálních vědeckých disciplín, tedy filozofie matematiky, fyziky, biologie a společenských věd.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se ve zdrojích informací a rozlišovat relevantnost zdrojů;
- pochopit principy vědecké práce a poprozumět funkci vědy a vědecké metodě;
- rozpoznávat argumentační fauly, pochopit příčiny a druhy kognitivních zkreslení a aplikovat je na reálné situace;
Osnova
 • 1. Racionalita a komunikace. Poznání, pravda, zdůvodnění, fakta, paradox relativismu, nepřekrývající se magistéria. „post-truth“, „fact-checking“, srozumitelnost, princip kooperace, princip vstřícnosti, epistemická ostražitost, nesmyslnost, obskurantismus. 2. Analýza a evaluace argumentu. Formální a neformální logika, definice, parafráze, argumentace, důkazní břemeno, implicitní význam, konvenční a konverzační implikatury, zamlčené premisy, argumentační mapy. 3. Argumentační fauly. Manipulace, fauly ad hominem, fauly ab auctoritate, fauly ad consequentiam, fauly ad passiones, fauly zkreslující kontext. 4. Kognitivní biasy. Potvrzovací slepota, hindsight bias, Dunningův-Krugerův efekt, heuristiky, konfabulace, analytické myšlení, teorie ignorance, intelektuální ctnosti a neřesti. 5. Vědecká metoda. Věda a zdravý rozum, vědecké pozorování, problém indukce, hypotézy a teorie, modely, vědecké revoluce, filozofie speciálních vědeckých disciplín. 6. Věda, pseudověda a paravěda. Verifikace, falzifikace, Occamova břitva, skepticismus, konspirační teorie, hoaxy.
Literatura
  doporučená literatura
 • • GODFREY-SMITH, Peter. Theory and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science. U of Chicago P, 2003
 • • ROSENBERG, Alex. Philosophy of Science: A Contemporary Introduction, 3rd Ed. New York: Routledge, 2012
 • • CHALMERS, Alan. What Is This Thing Called Science?, 4th Ed. Indianapolis: Hackett Publishing, 2013
 • • SINNOTT-ARMSTRONG, Walter a Robert J. FOGELIN. Understanding Arguments: An Introduction to Informal Logic, 9th Ed. Belmont: Wadsworth, 2015
 • • LADYMAN, James. Understanding Philosophy of Science. London: Routledge, 2002.
 • • BALASHOV, ‎Yuri a Alex ROSENBERG (eds.). Philosophy of Science: Contemporary Readings. New York: Routledge, 2001
 • • PICHA, Marek. Kritické myšlení a rekonstrukce argumentu. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
 • • LEWENS, Tim. The Meaning of Science: An Introduction to the Philosophy of Science. London: Pelican Books, 2015.
 • • ROYAL, Brandon. Principy kritického myšlení. Praha: Ikar, 2017
Výukové metody
přednášky, semináře, diskuze
Metody hodnocení
kolokvium, závěrečná esej
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fu/zima2023/FYBPV0007