FYBPV0007 Kritické myšlení a vědecká metoda

Fyzikální ústav v Opavě
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
Fyzikální ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022, zima 2023.