MU RMM Matematické modelování
Název anglicky: Mathematical Modelling
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: MU NMgr-M Matematika

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.