FU APFYZMZPB Monitorování životního prostředí
Název anglicky: Environmental Monitoring
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FU APFYZB Aplikovaná fyzika

Povinné předměty – společná část

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:APUNAT11Vybrané partie z užité matematiky 1 J. Kovářzk 1/3/05 1Z
FU:APUNAT12Mechanika a termika J. Kovářzk 4/2/07 1Z
FU:APUNA013Základy měření P. Habrmanz 0/2/02 1-
FU:APUNAP14Úvod do informatiky a výpočetní techniky P. Čermákzk 2/2/04 1P
FPF:KLJAP120Angličtina 1 G. Entlováz 0/2/02 1-
FU:APUNAT21Vybrané partie z užité matematiky 2 J. Kovářzk 1/3/05 2Z
FU:APUNAT22Elektřina a magnetismus S. Hledíkzk 4/2/07 2Z
FU:APUNA023Fyzikální praktikum II – Elektřina a magnetismus D. Charbulákz 0/0/35 2-
FPF:KLJAP221Angličtina 2 G. Entlovázk 0/2/02 2-
FU:APUNAT31Optika J. Hladíkzk 4/2/07 3Z
FU:APUNAP32Zpracování dat a statistika S. Hledíkzk 2/2/06 3P
FU:APUNAP41Základy analýzy signálu P. Čermákz 1/3/06 4P
FU:APPXA051Odborná praxe I S. Hledíkz 288 hodin.24 5-
FU:APPXA061Odborná praxe II S. Hledíkz 192 hodin.16 6-
FU:APBPA062Bakalářská práce S. Hledíkz 10 6-
108 kreditů

Povinné předměty specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:APZPAP11Úvod do ochrany životního prostředí M. Zapletalzk 2/0/04 1P
FU:APZPAP12Ochrana životního prostředí I M. Zapletalz 1/1/04 1P
FU:APZPAP21Ochrana životního prostředí II M. Zapletalzk 1/1/05 2P
FU:APZPAT31Fyzikální vlastnosti atmosféry a ochrana ovzduší M. Zapletalzk 2/0/04 3Z
FU:APZPAT32Snímače a měření fyzikálních veličin S. Hledíkzk 2/2/06 3Z
FU:APZPAP33Základy měřicích systémů s PC T. Janečkazk 2/1/05 3P
FU:APZPAT41Fyzikální metody měření veličin v životním prostředí I D. Charbulákzk 2/0/05 4Z
FU:APZPAP42Fyzikální vlastnosti přenosových soustav pro přenos dat T. Janečkazk 1/1/04 4P
FU:APZPAP43Aplikace měřicích systémů s PC T. Janečkaz 0/2/04 4P
FU:APZPAP44Monitorování půd a vod A. Kotrlovázk 2/1/04 4P
FU:APZPAT51Fyzikální metody měření veličin v životním prostředí II D. Charbulákzk 2/2/05 5Z
FU:APZPA061Terénní cvičení z environmentálního monitoringu A. Kotrlováz 0/1/02 6-
52 kreditů

Povinně volitelné předměty – typ B

Z této skupiny předmětů je nutno získat alespoň 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:APZPB011Všeobecná chemie A. Kotrlovázk 2/0/03 1Z
FU:APZPB021Základy geochemie životního prostředí A. Kotrlovázk 2/0/03 2-
FU:APZPB022Ochrana přírody a krajiny I M. Zapletalz 1/1/04 2-
FU:APZPB023Počítačové sítě a Internet J. Novotnýzk 2/2/05 2-
FU:APZPB031Informační systémy o území P. Čermákz 1/1/04 3-
FU:APZPB032Ochrana přírody a krajiny II M. Zapletalz 1/1/04 3-
FU:APZPB033Roboty a drony v environmentálním monitoringu P. Čermákzk 2/2/06 3-
FU:APZPB041Internet věcí a telemetrie T. Janečkazk 2/1/04 4-
FU:APZPB042Medicínské diagnostické systémy a zpracování dat P. Čermákzk 2/2/05 4-
FU:APZPB043Inteligentní zpracování dat P. Čermákzk 2/2/06 4-
FU:APZPB044Elektronické obvody a systémy D. Charbulákzk 2/2/04 4-
FU:APZPB045Vizualizace a virtuální realita P. Čermákzk 2/2/05 4-
FU:APZPB051Návrh systémů s IoT T. Janečkaz 1/2/04 5-
FU:APZPB052Světelné znečištění M. Petrásekz 0/1/03 5-
FU:APZPB053Mobilní komunikační a geolokační systémy T. Janečkazk 2/2/06 5-
66 kreditů