APUNA023 Fyzikální praktikum II – Elektřina a magnetismus

Fyzikální ústav v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/0/3. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Jiří Duda (cvičící)
RNDr. Daniel Charbulák, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hynek Sekanina, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Daniel Charbulák, Ph.D.
Fyzikální ústav v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
APUNA023/A: Čt 10:35–13:00 116, H. Sekanina
Předpoklady
( FAKULTA ( FU ) && TYP_STUDIA ( B ))
Základní znalosti o elektřině a magnetismu na středoškolské úrovni
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchači budou formou vlastních praktických měření seznámeni se základními měřeními v elektřině a magnetismu.
Výstupy z učení
Student bude schopen vysvětlit podstatu zkoumaného fyzikálního jevu, provést experiment s dostupnými laboratorními pomůckami, vyhodnotit výsledky měření a určit chybu měření.
Osnova
 • 1. Měření základních veličin. Měření napětí, proudu, odporu, výkonu a frekvence; ověření Kirchhoffových zákonů.
  2. Cejchování měřicího ústrojí laboratorním přístrojem; určení vnitřního odporu měřidla; změna rozsahu ampérmetru a voltmetru.
  3. Měření odporu výchylkovými metodami.
  4. Můstkové obvody.
  5. Princip napěťové a proudové kompenzace a její užití pro stanovení elektromotorického napětí primárního článku.
  6. Práce elektrického proudu; ověření vztahu mezi veličinami popisujícími stejnosměrný a střídavý proud (elektrický kalorimetr); graduace ampérmetru coulombmetrem na vodík.
  7. Experimentální vyšetřování elektrického pole.
  8. Chování některých základních pasivních prvků v obvodu střídavého proudu.
  9. Studium kondenzátoru; určení kapacity kondenzátoru metodou přímou a RLC můstkem; určení náboje akumulovaného kondenzátorem; změna napětí na kondenzátoru při změně jeho geometrických rozměrů; spojování kondenzátorů.
  10. Studium vlastností magnetických polí; interakce magnetických polí.
  11. Určení Planckovy konstanty z fotoelektrického jevu.
  12. Měření Hallovy konstanty polovodiče.
Literatura
  povinná literatura
 • Krupka, Horák. Technická fyzika. SNTL Praha. info
  doporučená literatura
 • Sedlák B., Štoll I. Elektřina a magnetismus. Academia a Univerzita Karlova, 1993. info
 • Krupka F., Kalivoda L. Fyzika. SNTL, Praha, 1989. info
 • Krempaský J. Fyzika. SNTL ALFA, Praha-Bratislava, 1988. info
 • Fajt a kol. Elektrická měření. SNTL, Praha, 1987. info
 • Kvasnica J. Teorie elektromagnetického pole. Academia, Praha, 1985. info
 • Čičmanec P. Elektřina a magnetizmus. ALFA, Bratislava, 1980. info
 • Fuka J., Havelka B. Elektřina a magnetismus. SPN, Praha, 1979. info
 • Drechsler, Gyárfáš, Jakl, Vítkovec. Elektrická měření II. Základní metody. SNTL, Praha, 1973. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Laborování
Pracovní činnosti (dílny)
Individuální konzultace
Laboratorní praktika
Metody hodnocení
Zápočet je udělován za plnou účast na seminářích (v případě omluvené absence je měření nutno nahradit), úspěšného zvládnutí dvou kontrolních testů (bodový zisk minimálně 70% maxima), a vypracování laboratorních protokolů.
Navazující předměty
Informace učitele
Požadavky na absolvování zápočtu: plná účast na praktických měřeních, připravenost na měření každé zadané úlohy, provedení měření zadaných úloh a následně zpracování protokolu z měření, schválení protokolu vedoucím cvičeni.
Získání minimálně 70% bodů z ověřovacího závěrečného písemného testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fu/leto2024/APUNA023