FPF KNIHnkVK Veřejné knihovny komunitního typu
Název anglicky: Public community type libraries
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FPF KNIH-nav Knihovnictví

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se bude skládat z následujících tematických okruhů:
1. Informační procesy a zpracování odborných informací – předměty: Bibliometrie; Business information and Competitive intelligence; Digitalizace a dlouhodobá ochrana fondů 1,2; Rešeršní strategie ve vědě a výzkumu 1,2; Informační management 1,2
2. Služby komunitních knihoven, knižní kultura a management kultury – předměty: Česká literatura po roce 1989; Organizace a řízení komunitních knihoven 1,2; Management kultury; Sociální komunikace a média 1
3. Tematický okruh povinně volitelných předmětů – výběr jednoho z předmětů: Digitální knihovny; Elektronické archivy; Logika; Management tvorby a realizace projektů; Selekční jazyky
4. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat diplomových prací:
- Nové směry a trendy ve veřejném knihovnictví u nás ve srovnání se světem.
- Tradiční versus nové knihovnicko-informační služby u nás a ve světě.
- Propagace služeb veřejných knihoven.
- Nové metody práce s uživatelem ve veřejných knihovnách.
- Práce se specifickými uživateli v knihovnách.
- Služby veřejných knihoven pro handicapované občany.
- Knihovny pro děti a mládež z pohledu analýzy potřeb různých kategorií uživatelů.
- Doplňkové služby veřejných knihoven a jejich rozvoj.
- Architektura komunitních knihoven.
- Grantová politika veřejných knihoven.
Pravidla o způsobu zveřejňování závěrečných prací jsou dostupná na https://www.slu.cz/file/cul/e97906e2-0a4d-45c3-
a688-c1b551b63da2
Informace o obhájených závěrečných pracích jsou veřejně dostupné v katalogu Univerzitní knihovny na stránce
https://katalog.uk.slu.cz/Carmen/ (záložka Pokročilé, v položce „Oddělení“ zvolit „Pouze studentské práce“).

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKVKKNK01Business Information and Competitive Intelligence R. Papíkzk 16 hod/sem.5 1Z
FPF:UBKVKKNK02Česká literatura po roce 1989 L. Martinekzk 16 hod/sem.6 1P
FPF:UBKVKKNK03Digitalizace a dlouhodobá ochrana fondů 1 D. Katuščákzk 16 hod/sem.6 1Z
FPF:UBKVKKNK04Diplomový seminář 1 M. Timkoz 4 hod/sem.2 1P
FPF:UBKVKKNK05Sociální komunikace a média 1 A. Novotnázk 16 hod/sem.4 1P
FPF:UBKVKKNK06Digitalizace a dlouhodobá ochrana fondů 2 D. Katuščákzk 16 hod/sem.6 2Z
FPF:UBKVKKNK07Informační management 1 A. Novotnázk 10 hod/sem.4 2P
FPF:UBKVKKNK08Knihovnická praxe 1 J. Brožovská Onderkováz 160 hod/sem.6 2-
FPF:UBKVKKNK09Organizace a řízení komunitních knihoven 1 L. Foberovázk 18 hod/sem.6 2P
FPF:UBKVKKNK10Regionální funkce knihoven 1 L. Burgottz 10 hod/sem.2 2-
FPF:UBKVKKNK11Knihovnická praxe 2 J. Brožovská Onderkováz 80 hod/sem.3 3-
FPF:UBKVKKNK12Management kultury L. Foberovázk 18 hod/sem.6 3P
FPF:UBKVKKNK13Organizace a řízení komunitních knihoven 2 L. Foberovázk 18 hod/sem.4 3P
FPF:UBKVKKNK14Rešeršní strategie ve vědě a výzkumu 1 R. Papíkzk 18 hod/sem.6 3Z
FPF:UBKVKKNK15Bibliometrie K. Matulazk 12 hod/sem.6 4P
FPF:UBKVKKNK16Diplomový seminář 2 M. Timkoz 4 hod/sem.2 4P
FPF:UBKVKKNK17Informační management 2 A. Novotnázk 12 hod/sem.4 4P
FPF:UBKVKKNK18Regionální funkce knihoven 2 L. Burgottzk 10 hod/sem.2 4-
FPF:UBKVKKNK19Rešeršní strategie ve vědě a výzkumu 2 R. Papíkzk 16 hod/sem.6 4Z
86 kreditů

Povinně volitelné předměty profilujícího základu

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutné splnit minimálně 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKVKKNK20Digitální knihovny D. Katuščákzk 18 hod/sem.6 2P
FPF:UBKVKKNK21Logika L. Ciencialazk 14 hod/sem.6 2P
FPF:UBKVKKNK22Elektronické archivy J. Plankovázk 18 hod/sem.6 3P
FPF:UBKVKKNK23Management tvorby a realizace projektů A. Novotnázk 16 hod/sem.6 3P
FPF:UBKVKKNK24Selekční jazyky J. Plankovázk 16 hod/sem.6 4P
30 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVB

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutné splnit minimálně 4 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKVKKNK25Současná česká poezie J. Chrobákzk 8 hod/sem.4 1-
FPF:UBKVKKNK26Vývoj a současnost knižní kultury J. Brožovská Onderkovázk 14 hod/sem.4 1-
FPF:UBKVKKNK27Příroda a kultura M. Timkozk 8 hod/sem.3 2-
FPF:UBKVKKNK28Současná česká próza J. Chrobákzk 10 hod/sem.4 2-
FPF:UBKVKKNK29Dějiny dokumentové komunikace J. Brožovská Onderkovázk 12 hod/sem.6 4-
21 kreditů