OPF EMEp Economics and Management
Název anglicky: Economics and Management
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: OPF N_EME Economics and Management

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z:
- ekonomické části – otázky z předmětů Advanced microeconomics a Advanced macroeconomics
- profilové části – otázky z předmětů Managerial economics, Strategic management, Retail management, Strategic marketing, International financial management
- obhajoby diplomové práce.

Požadavky na obhajobu diplomové práce (DP)
Diplomovou práci vypracuje student na téma, které koresponduje se zaměřením zvoleného programu. U státních závěrečných zkoušek student prezentuje cíle a obsah DP, zvolené metody zkoumání a zjištěné výsledky.

Studijní povinnosti

Student je povinen v druhém semestru 1. ročníku zvolit téma diplomové práce (DP), dohodnout osnovu a postup při vypracování s vedoucím DP. Volba tématu včetně vedoucího DP a náležitosti DP jsou uvedeny v materiálu Pokyn děkana č. 3/2020 (Dean’s Instruction No. 03/2020) „Postup při tvorbě zadání vysokoškolských kvalifikačních prací (The Implementation Procedure for the Description of Final Theses)“ a náležitosti jejího zpracování v Pokynu děkana č. 2/2020 (Dean’s Instruction No. 02/2020) „Úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací (Editing, Publishing and Storing Final Theses)“. Formálně se zadání DP realizuje prostřednictvím SW aplikace Tematikon, (www.tematikon.opf.slu.cz), kam mají přístup studenti i pedagogové SU OPF. DP je jednou z nejdůležitějších součástí studia, proto je DP ohodnocena 20 kredity. Kromě toho student absolvuje speciální diplomový seminář (Master thesis seminar) hodnocený 7 kredity. Student během zpracování své DP prokazuje soustavnost práce na tématu, schopnost samostatného myšlení, analýzy problémů a příslušných odborných znalostí.
V rámci studijního plánu jsou požadované zkoušky a zápočty rovnoměrně rozděleny do doby celého studia, s výjimkou posledního semestru, kdy jsou nároky na zkoušky minimalizovány a kdy je důraz kladen na dopracování DP. Celkově za studium student vykoná alespoň 16 zkoušek a 2 zápočty. Tyto nároky jsou v souladu s počty zkoušek/zápočtů v jiných studijních programech na SU OPF.
Studijní zátěž na jeden kredit představuje 25 hod. Předměty studijního programu jsou ohodnoceny zpravidla 5 kredity, což dává studijní zátěž 1 předmětu 125 hod. Celkový minimální počet kreditů, které musí student během svého navazujícího magisterského studia získat, je 120. Celková studijní zátěž je 3000 hod. za celou dobu studia.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

- Establishment of a business corporation or international branch abroad
- Implementation of a CRM system in a business company
- Optimization of capital structure and leverage in the company
- Business strategy of small and medium enterprises
- Process management in the digitization of the company
- The use of economic instruments in the management of a business entity
- International marketing strategy of a selected company
- Retail chain sales support tools
- Online marketing communication of a selected company

Na základě metodického pokynu děkana SU OPF pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů, jsou závěrečné práce včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby zveřejněny ve studovně Univerzitní knihovny Slezské univerzity, pracoviště Karviná, a to v písemné i elektronické podobě. Nahlížení a pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin podléhá evidenci, kterou zajišťuje studovna Univerzitní knihovny SU.

Doporučený průchod studijním plánem

Obligatory courses of EMEp MA full-time study programme

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSNAAMAAdvanced Macroeconomics M. Tvrdoňzk 2/2/07 2Z
OPF:EVSNAAMIAdvanced Microeconomics M. Tvrdoňzk 2/2/07 1Z
OPF:FIUNAIFMInternational Financial Management D. Stavárekzk 2/1/06 2Z
OPF:INMNAMAEMathematics in Economics J. Mazurekzk 2/1/06 3-
OPF:INMNASDPStatistical Data Processing D. Bartlzk 2/1/06 1-
OPF:OPFNAMATMaster Thesis -z 20 4-
OPF:OPFNAMTSMaster Thesis Seminar R. Šperkaz 0/2/07 3-
OPF:PEMNAHRMHuman Resource Management V. Malátekzk 2/1/06 2P
OPF:PEMNAMAEManagerial Economics R. Šperkazk 2/2/06 1Z
OPF:PEMNAPMOInternational Business Law T. Gongolzk 2/0/05 4Z
OPF:PEMNAREMRetail Management H. Starzycznázk 2/1/06 3P
OPF:PEMNASMAStrategic Management Š. Zapletalovázk 2/1/06 1P
OPF:PEMNASMRStrategic Marketing M. Stoklasazk 2/1/06 1P
94 kreditů

Mandatory-elective courses of EMEp MA full-time study programme

It is necessary to obtain a minimum of 26 credits from mandatory-elective courses.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:FIUNAITSInternational Taxation and Tax Systems J. Janouškovázk 2/1/06 2-
OPF:FIUNAMACManagerial Accounting M. Skupieňovázk 1/2/06 3-
OPF:INMNARAEDecision Analysis for Managers D. Bartlzk 2/1/06 3-
OPF:PEMNABUEBusiness Environment Š. Zapletalovázk 2/0/06 4-
OPF:PEMNACOSCorporate Social Responsibility P. Adámekzk 2/0/06 3-
OPF:PEMNAINMInternational Marketing H. Starzycznázk 2/1/06 2-
OPF:PEMNAMFSMarketing of Financial Services K. Matušínskázk 2/1/06 2-
OPF:PEMNAMINManaging Innovation J. Duháček Šebestovázk 2/1/06 2-
48 kreditů