FPF HistMAnp Historie - MAIOR
Název anglicky: History - MAIOR
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FPF HistNP Historie

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se v souladu se strukturou SP skládá ze součástí:
1. Starší dějiny
2. Novodobé dějiny
3. Historiografie a metodologie
4. Obhajoba diplomové práce
Obsah okruhů pro „Starší dějiny“ je vymezen těmito předměty:
- Hospodářské a sociální dějiny I, Kulturní dějiny českých a evropských zemí v předmoderní době, Kulturní dědictví Slezska, Dějiny vedlejších zemí Koruny české
Obsah okruhů pro „Novodobé dějiny“ je vymezen těmito předměty:
- Hospodářské a sociální dějiny II, Kulturní dějiny českých a evropských zemí v moderní době, Kulturní dědictví Slezska, Dějiny vedlejších zemí Koruny české
Obsah okruhů pro „Historiografie a metodologie“ je vymezen těmito předměty:
- Česká historiografie, Obecná historiografie
Starší dějiny reprezentují období od raného středověku po konec 18. století, novodobé dějiny pak zahrnují období od konce 18. století do konce 20. století.
Součástí SZZ je obhajoba diplomové práce.
Obhajoba diplomové práce sestává z: 1. představení tématu a výsledků práce, 2. vyjádření k posudkům vedoucího práce a oponenta, 3. rozpravy k práci.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

1. Nejstarší kladské městské knihy (cca 1300–1528)
2. Rudolf Zaháňský – slezský kníže ve službách řádu německých rytířů
3. Opolská knížata v politice Matyáše Korvína
4. Obraz Osmanů podle zpráv a kronik 16. a 17. století
5. Sňatky z rozumu: rubrika „Nabídnutí k sňatku“ v Národních listech
6. Československo-sovětské sportovní vztahy (1934–1938)
7. Ohlas Osvobozeného divadla v české kultuře 30. let 20. století
8. Národně socialistická strana na Ostravsku v letech 1945–1948
9. Jiskry v rámci Pionýrské organizace ČSM (1958–1967)
10. Snahy o samosprávu Moravy a Slezska v letech 1968–1969

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:HKDRPNP001Kulturní dějiny českých a evropských zemí v předmoderní době P. Kozákzk 2/1/05 1Z
FPF:HKDRPNP007Kulturní dějiny českých a evropských zemí v moderní době J. Knapíkzk 2/1/05 2Z
FPF:UHVHNP0001Hospodářské a sociální dějiny I P. Kozákzk 1/1/05 1Z
FPF:UHVHNP0002Hospodářské a sociální dějiny II Z. Jirásekzk 1/1/05 2Z
FPF:UHVHNP0003Diplomový seminář I M. Pelcz 0/2/05 2P
FPF:UHVHNP0004Dějiny vedlejších zemí Koruny české B. Czechowiczzk 2/0/05 1Z
FPF:UHVHNP0007Česká historiografie J. Knapíkzk 2/0/06 3Z
FPF:UHVHNP0008Diplomový seminář II M. Pelcz 0/2/05 3P
FPF:UHVHNP0009Kulturní dědictví Slezska I. Korbelářovázk 1/2/05 4Z
FPF:UHVHNP0011Obecná historiografie M. Pelczk 2/0/06 4Z
FPF:UHVHNP0012Diplomový seminář III M. Pelcz 0/2/05 4P
57 kreditů

Povinně volitelné předměty

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Student si z této skupiny vybere předměty minimálně za 13 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FPFVA008The Jews of Central and Eastern Europe: Politics and Culture M. Crhováz 0/1/05 4-
FPF:FPFVA046Everyday Life in Rural Areas in Middle Ages and Early Modern Era H. Komárkováz 0/1/05 4-
FPF:UHVHNP0024Účast na studentské vědecké konferenci M. Pelcz 0/2/08 1-
FPF:UHVHNP0025Publikování odborné studie M. Pelcz 0/2/010 3-
FPF:UHVHNP0030Seminář ke starším dějinám B. Czechowiczz 0/2/02 1-
FPF:UHVHNP0031Seminář k novějším dějinám J. Knapíkováz 0/2/02 2-
FPF:UHVHNP0032Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže M. Pelcz 10 4-
FPF:UHVHNP0033Absolvování krátkodobé zahraniční studijní stáže M. Pelcz 3 3-
FPF:UHVHNP0034Czech Heaven: Historical Figures in National Mythology M. Pelcz 0/1/05 2-
FPF:UHVHNP0035Constructing Identities in 19th Century Central Europe M. Pelcz 0/1/05 4-
55 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Student volí konkrétní předmět podle termínu, ve kterém hodlá přistoupit ke státní závěrečné zkoušce dle harmonogramu státních závěrečných zkoušek v příslušném akademickém roce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FSZZUNORStátní závěrečná zkouška - únor -- - --
FPF:FSZZKVETENStátní závěrečná zkouška - květen -- - --
FPF:FSZZSRPENStátní závěrečná zkouška - srpen -- - --
0 kreditů