UHVHNP0034 Czech Heaven: Historical Figures in National Mythology

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
This course is intended for foreign students mainly. They will gain a basic overview of Czech history by learning about the key figures who are considered to be a part of an imaginary Czech national Pantheon. Instead of a brief summary of Czech history, the course will present important personalities of Czech history in their historical and mythical incarnations. It will pursue two goals: 1) delivering important facts about Czech history, 2) analysis and interpretation of their intrumentalization by the national mythology.
Výstupy z učení
The students will gain a basic overview of Czech history by learning about the key figures who are considered to be a part of an imaginary Czech national Pantheon. Instead of a brief summary of Czech history, the course will present important personalities of Czech history in their historical and mythical incarnations. It will pursue two goals: 1) delivering important facts about Czech history, 2) analysis and interpretation of their intrumentalization by the national mythology.
Osnova
 • 1) Saint Wenceslas 2) John Huss 3) John of Nepomuk 4) John Amos Comenius 5) Josef Jungmann 6) Božena Němcová 7) Karel Havlíček Borovský 8) Miroslav Tyrš 9) František Palacký 10) Bedřich Smetana 11) Tomáš Garrigue Masaryk 12) Czech hell: the unpopular, the condemned and the despised in Czech history
Literatura
  doporučená literatura
 • Vratislav Vaníček. Svatý Václav. Panovník a světec v raném středověku. Praha-Litomyšl, 2014. info
 • František Šmahel. Jan Hus. Život a dílo. Praha, 2013. info
 • Vít Vlnas. Jan Nepomucký. Česká legenda. Praha - Litomyšl, 2013. info
 • Karel Kazbunda. Karel Havlíček Borovský. Praha, 2013. info
 • Bohumil Doležal. Karel Havlíček. Portrét novináře. Praha, 2013. info
 • Robert Sak. Miroslav Tyrš. Sokol, myslitel, výtvarný kritik. Praha, 2012. info
 • Jiří Štaif. František Palacký. Život, dílo, mýtus. Praha, 2009. info
 • Jiří Kejř. Jan Hus známý i neznámý. Praha, 2009. info
 • Magdaléna Pokorná. Josef Němec. Neobyčejný muž neobyčejné ženy. Praha, 2009. info
 • Robert Sak. Josef Jungmann. Život obrozence. Praha, 2007. info
 • Alain Soubigou. Tomáš Garrigue Masaryk. Praha, 2004. info
 • Jaroslav Opat. Průvodce životem a dílem T. G. Masaryka. Praha, 2003. info
 • Vladimír Macura. Český sen. Praha, 1998. info
 • Jiří Kořalka. František Palacký. 1798-1876. Životopis. Praha, 1998. info
 • Marta Ottlová. Bedřich Smetana a jeho doba. Vybrané eseje. Praha, 1997. info
 • Vladimír Macura. Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. Jinočany, 1995. info
 • Jiří Rak. Bývali Čechové? České historické mýty a stereotypy. Jinočany, 1993. info
 • Jan Kumpera. Jan Amos Komenský. Poutník na rozhraní věků. Praha, 1992. info
 • Václav Holzknecht. Bedřich Smetana. Život a dílo. Praha, 1979. info
Výukové metody
discussion, lecture
Metody hodnocení
oral examination
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023.