FPF INFbk Informatika
Název anglicky: Informatics B/K
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FPF INFOR-bpk Informatika

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINK01Algebra I Z. Kočanzk 14/0/06 1-
FPF:UIINK02Algoritmy a programování I L. Ciencialováz 14/0/04 1Z
FPF:UIINK03Angličtina 1 G. Entlováz 0/10/02 1-
FPF:UIINK04Architektura počítačových systémů R. Pečonkazk 12/0/03 1-
FPF:UIINK05Matematická analýza I M. Málekzk 16/0/07 1-
FPF:UIINK06Úvod do informatiky a výpočetní techniky P. Sosíkzk 12/0/03 1-
FPF:UIINK07Algebra II Z. Kočanzk 14/0/06 2-
FPF:UIINK08Algoritmy a programování II L. Ciencialovázk 14/0/05 2Z
FPF:UIINK09Angličtina 2 V. Woznicovázk 0/8/02 2-
FPF:UIINK10Matematická analýza II M. Štefánkovázk 14/0/07 2-
FPF:UIINK11Teorie jazyků a automatů I L. Ciencialovázk Přednáška 14 HOD/SEM.6 2Z
FPF:UIINK12Úvod do logiky L. Ciencialazk 14/0/06 2P
FPF:UIINK13Operační systémy I Š. Vavrečkováz 0/8/02 3P
FPF:UIINK14Teorie grafů L. Ciencialazk 12/0/06 3Z
FPF:UIINK15Teorie jazyků a automatů II L. Ciencialovázk Přednáška 12 HOD/SEM.5 3Z
FPF:UIINK16Numerické metody P. Nábělkovázk 12/0/06 4-
FPF:UIINK17Operační systémy II Š. Vavrečkováz 0/8/02 4-
FPF:UIINK18Počítačová síť a internet Š. Vavrečkovázk 14/0/06 4Z
FPF:UIINK19Pravděpodobnost a statistika R. Polákovázk 12/0/06 4-
FPF:UIINK20Umělá inteligence P. Sosíkzk 8/0/04 4Z
FPF:UIINK21Architektura operačních systémů Š. Vavrečkovázk Přednáška 8 HOD/SEM.4 5Z
FPF:UIINK22Databázové systémy I D. Valentazk 12/0/06 5Z
FPF:UIINK23Informační systémy I L. Ciencialovázk 12/0/05 5P
FPF:UIINK24Seminář k bakalářské práci I Š. Vavrečkováz 0/0/42 5P
FPF:UIINK25Vyčíslitelnost a složitost výpočtů P. Sosíkzk 12/0/06 5Z
FPF:UIINK26Databázové systémy II D. Valentazk 10/0/05 6P
FPF:UIINK27Seminář k bakalářské práci II Š. Vavrečkováz 0/0/42 6P
124 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVA

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 8 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINK28Překladače Š. Vavrečkovázk 12/0/06 5P
FPF:UIINK29Znalostní a expertní systémy J. Blahutazk 8/0/04 5P
FPF:UIINK30Zpracování přirozeného jazyka I D. Valentaz 8/0/04 5P
FPF:UIINK31Zpracování přirozeného jazyka II D. Valentazk 8/0/05 6P
19 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVB Aplikace informatiky

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 14 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINK32Praktikum ze základů informatiky I L. Ciencialováz 0/10/02 1-
FPF:UIINK33Praktikum ze základů informatiky II L. Ciencialováz 0/10/02 2-
FPF:UIINK34Tvorba WWW stránek I L. Ciencialováz 0/8/02 3-
FPF:UIINK35Počítačová typografie A. Novotnáz 0/8/02 4-
FPF:UIINK36Tvorba WWW stránek II L. Ciencialováz 0/8/02 4-
FPF:UIINK37Robotika a drony J. Martinůzk 12/0/05 5-
FPF:UIINK38Informační systémy II D. Kajzarz 0/8/02 6-
FPF:UIINK40Praktikum ze znalostního inženýrství J. Martinůz 0/8/02 6-
FPF:UIINK41Software pro vědecké výpočty J. Blahutaz 0/8/02 6-
FPF:UIINK42Webové aplikace J. Martinůzk 8/0/04 6-
25 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVB Hardware a bezpečnost

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 4 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINK43Bezpečnost a analýza dat V. Lazeckýz 0/8/02 3-
FPF:UIINK44Hardware a komunikační technologie R. Pečonkaz 0/8/02 4-
FPF:UIINK45Aplikační bezpečnost V. Lazeckýzk 10/0/04 6-
8 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVB Jazyky

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 3 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINK00001Ethics of AI P. Sosíkz 0/2/02 2-
FPF:UIINK46Angličtina 3 G. Entlováz 0/6/02 3-
FPF:UIINK47Angličtina 4 -zk 0/6/02 4-
FPF:UIINK48Angličtina pro IT 1 G. Entlovázk 0/0/63 4-
FPF:UIINK49Obchodní angličtina D. Adamováz 0/0/63 5-
12 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVB Programování

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINK00002Elements of AI P. Sosíkz 0/2/02 4-
FPF:UIINK00003Building AI P. Sosíkz 0/2/02 6-
FPF:UIINK50Algoritmy a programování III J. Blahutaz 0/8/02 3-
FPF:UIINK51Logika a logické programování R. Polákovázk 12/0/06 3-
FPF:UIINK52Objektové programování I J. Martinůz 0/8/02 3-
FPF:UIINK53Skriptovací jazyky R. Pečonkaz 0/8/02 3-
FPF:UIINK54Algoritmy a programování IV J. Blahutaz 0/8/02 4-
FPF:UIINK55Objektové programování II J. Martinůz 0/8/02 4-
FPF:UIINK56Praktikum z logického programování Š. Vavrečkováz 0/8/02 4-
FPF:UIINK57Vývojová prostředí a verzovací systémy R. Pečonkaz 0/8/02 4-
FPF:UIINK58Vývoj mobilních aplikací J. Martinůz 0/8/02 5-
FPF:UIINK59Metodiky vývoje software J. Martinůzk 8/0/03 6-
29 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVB Rozšiřující blok matematiky

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 2 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINK60Proseminář z matematiky I M. Mlíchováz 0/0/82 1-
FPF:UIINK61Proseminář z matematiky II M. Málekz 0/0/82 2-
FPF:UIINK62Vybrané partie z matematické analýzy I P. Nábělkovázk 12/0/06 3-
10 kreditů